Opinió

La responsabilitat és de tots; per Vicent Cabrera

Vicent Cabrera
Vicent Cabrera

Definitivament els benissers i benisseres hem de ser conscients que tenim un problema polític que arrosseguem des de 1999, i és que excepte en una aïllada legislatura, pràcticament tots els governs locals han necessitat per a garantir la governabilitat de l’Ajuntament l’acord d’un grup polític majoritari i un altre format per un sol regidor o com a màxim dos regidors d’altres formacions polítiques, formant-se d’aquesta manera, governs amb accions polítiques desdibuixades o , quan no, totalment mediatitzades. Un sistema electoral que permet que un regidor o dos, que representen un grapat de vots, puguen condicionar el govern d’un Ajuntament és infinitament més deficitari des del punt de vista democràtic que un sistema que, respectant la igualtat de tots els partits polítics en origen, establisca una segona votació en la qual solament concórreguen els partits més votats perquè no solament elimina als partits polítics que no han aconseguit representar a pràcticament ningú, que per alguna cosa serà, si no que a més faculta als ciutadans a reposicionar el seu vot en una segona votació, i amb açò, a fomentar el canvi polític i triar a governs forts.

La història política de Benissa en els últims dènou anys es resumeix precisament d’aquesta forma, resultats electorals pràcticament idèntics, legislatura rere legislatura, i regidors que representant formacions polítiques minoritàries o tenint després de si escassos vots, han resultat decisius per a formar governs locals. Un vertader NUC GORDIÀ, en tota la seua literalitat política. I llevat que els benissers i benisseres prenguen consciència d’açò, tornarà a reproduir-se aquest cercle viciós en les pròximes eleccions locals de maig de 2019.

Sabem que els pobles igual que els països no són rics o pobres per la seua geografia, la seua cultura, o la seua història. És la política i el seu bon funcionament a nivell d’institucions el que converteix els esforços individuals en èxits col·lectius. És la política la que articula l’educació, l’adopció de noves tecnologies, els processos culturals o esportius, l’estalvi, la inversió o la innovació etc., i fins i tot el gust pel risc econòmic i social en tots nosaltres.

Però la democràcia no funciona en MANERA AUTOMÀTICA. Encara que ens imaginem àngels o dimonis, déus o immortals, o millors o pitjors que els polítics que ens representen, al final som els ciutadans els que decidim el futur dels nostres països, les nostres Comunitats, o els nostres pobles. Som el que hem decidit políticament ser, i per açò, no cal lamentar-se.

A dia de hui, a Benissa fa falta repensar les nostres polítiques públiques locals en la pràctica totalitat de les àrees sobre les quals disposem de competències si de veres volem transformar-la i preparar-la per al futur. Em referisc a la infància, a la joventut, als esports, al turisme i a l’urbanisme, però també a la cultura, a l’educació i a l’aprenentatge, a la gestió dels espais culturals, a la residència de la tercera edat, a l’economia, al medi ambient i fins i tot a les pròpies festes patronals, a l’actuació del propi ajuntament en la promoció econòmica i en definitiva, a un llarg etcètera. La passió i el pensament existeixen, veurem el resultat al maig de 2019 que ineludiblement depèn de tots per a desfer el nostre NUC GORDIÀ.

Vicent Cabrera és membre de l’Agrupació del PSOE de Benissa.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?