Opinió

Els altres benissers, per Vicent Cabrera

Contenidor de fem
Contenidor de fem

Durant els mesos que il·luminen el final de l’any, totes les Administracions Públiques, Ajuntaments, Comunitats Autònomes i Govern Central, s’afanyen a elaborar els seus pressupostos generals, unes lleis o normes que sens dubte són les més importants del curs polític ja que a través de les partides d’ingressos i despeses, es decidix “COM I QUANTS DINERS S’HAN D’INGRESSAR I QUÈ I QUANTS s’han de GASTAR” . El debat polític que se suscita durant la tramitació dels pressupostos sintetitza l’essència de la democràcia com cap altre acte d’esta naturalesa.

En l’apartat d’ingressos, són els tributs (Impostos, taxes i contribucions ) els que vénen a omplir les arques de les Administracions, però l’aplicació dels tributs ha de complir principis constitucionals d’acord amb l’article 31 de la nostra Constitució que imposa un sistema tributari JUST.

A Benissa, la taxa de residus sòlids o REBUT DEL FEM, com ordinàriament el coneixem, no complix de cap manera amb la Constitució perquè no paguen el mateix els benissers que tenen casa en el nucli urbà que els benissers que les tenen a la Costa , quan el territori té la mateixa qualificació d’URBÀ. Una salvatjada legal denunciada pel Grup Socialista de Benissa que mai s’ha corregit pel PARTIT POPULAR governant i que penalitza la pràctica totalitat dels residents estrangers que viuen a Benissa , sense excusa possible perquè viure dins o fora del nucli urbà de Benissa no és un paràmetre de justícia tributària per a sustentar tal discriminació, com no ho seria, imposar una taxa de fem de 50 euros més a les vivendes del carrer Escoto de Benissa que a les del carrer Sant Josep pel mer fet que els vehicles del servici del Fem, tenen millor accés. El que s’ha dit, una salvatjada que el dia que els residents estrangers s’amotinen en els tribunals, l’assumpte acabarà en perjuí de l’Ajuntament i per tant, en el de tots.

Però tampoc hi ha justícia tributària en el rebut de fem que se’ls cobra o se’ls gira a les botigues, oficines i la resta de comerços o centres de treball de Benissa, que a més de patir la discriminació absurda de pagar distint per estar en el nucli urbà o fora d’ell, paguen de més per una generació de fem que és infinitament inferior en volum o quantitat a què puga generar una casa en l’actualitat. I es que produïx més fem una casa habitada per una família en un dia que una oficina en una setmana, així de clar.

No fem les coses bé, ni amb els nostres estrangers residents ni amb els nostres conciutadans que tenen negocis perquè no som justos amb ells.

* Vicent Cabrera és portaveu del Grup PSPV-PSOE a l’Ajuntament de Benissa.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?