Resultats electorals

Total
Districte 1
Secció 1
Mesa A Mesa B
Secció 2
Mesa A Mesa B
Secció 3
Mesa A Mesa B
Secció 4
Mesa U
Secció 5
Mesa A Mesa B
Districte 2
Secció 1
Mesa A Mesa B Mesa C Mesa D