Natura

Ecologistes i veïns s’oposen a la construcció d’una dessaladora a La Llobella

Representants del col·lectiu ecologista El Runar i de l’associació de veïns Costa Benissa es van reunir fa uns dies amb el Director general de costes per a manifestar la seua oposició al projecte d’urbanització de La Llobella. En la seua opinió, la planificació urbanística de la ciutat produirà una pressió insostenible sobre els recursos hídrics, un minvament en la qualitat de l’aigua per la sobreexplotació i no hi haurà aqüífers suficients per a abastir els nous increments urbans. Una via per a solucionar aquesta problemàtica és la instal·lació d’una planta dessaladora a La Llobella, projecte al qual El Runar i l’associació de veïns Costa Benissa s’oposen radicalment.

En l’escrit remès a la Direcció general de Costes, les dues associacions adverteixen que La Llobella ha estat declarada Lloc d’Interès Comunitari (LIC) per la Generalitat Valenciana en el marc de regulació de la Xarxa Natura 2000. Els ecologistes i veïns sostenen que aquesta declaració és difícilment compatible amb la instal·lació d’una planta dessaladora a causa del elevat impacte ambiental que vulnerarà els criteris de protecció fixats en la directiva Hàbitats de la Comunitat Econòmica Europea. De fet, els propis ajuntaments de Teulada i Benissa es van negar l’any passat a la instal·lació d’una granja-piscifatoria per la seua incidència negativa en l’àrea LIC.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?