General

Una empresa construeix un camí en un sector urbanitzable paralitzat

Judith Lewis va advertir al retorn de les seues vacances, a mitjan octubre, que s’estava construint un camí al llarg d’un bancal a la vall que discorre sota el seu habitatge, a les zones 1 i 2 del sector Pedramala I.

Camions amb milers de tones de terra procedent d’excavacions realitzades a Moraira, segons Lewis, van abocar aquestes restes al camí, que després un buldòzer es va encarregar d’aplanar fins a ampliar tant el vial que permet a dos camions circular alhora o fer maniobres de gir complet.

A través d’una altra resident, Lewis va fer saber al batle el que estava ocorrent el dia 21 d’octubre, i Juan Bautista Rosselló va respondre que el projecte estava “congelat” que mancava d’estudi mediambiental, i que no s’havia donat cap tipus d’aprovació per a desenvolupar la reparcel·lació.

Investigació

Rosselló va ordenar a la policia que esbrinara la situació. Però les màquines van continuar el seu treball.

El dilluns 24, Lewis va prendre fotografies del lloc, va emplenar una instància denunciant l’assumpte i va lliurar còpia de tot a la policia.

A l’endemà va comunicar el cas als responsables dels serveis tècnics que van prometre enviar l’inspector municipal d’obres.

El dijous, dia 27, Lewis va saber, pel propi inspector municipal d’obres, que s’havia aixecat acta dels fets i s’havia lliurat a l’aparellador perquè l’empresa Cassady Investments, encarregada de l’obra, fora notificada.

No obstant això, en aquests moments “les obres a la vall han avançat de tal manera que avui dia el camí és prou ample com per a funcionar com a accés principal per al desenvolupament d’una zona que, segons el batle no té cap aprovació i per tant poden ser considerades il·legals”, explica Lewis.

La veïna ha fet pública la seua carta al batle demanant-li “la paralització immediata de les obres, la presa de mesures legals contra les persones o entitats responsables i, si fora necessari, la destrucció del camí”.

Altres veïns de la zona també han expressat el seu malestar en comprovar que les obres han continuat sense que la burocràcia municipal haja pogut paralitzar els treballs fins que es comprove la legalitat del projecte, qüestionada pel mateix batle.

Per aquest motiu han fet pública la seua denúncia, a l’espera que les autoritats municipals es pronuncien d’una vegada per sempre.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?