General

L’OMIC registra 432 consultes durant el 2005

La Regidoria de Consum de l’Ajuntament de Benissa ha fet públic el balanç i la memòria d’activitats de l’OMIC del municipi durant el passat any 2005.

Durant el passat exercici el nombre de consultes ateses ha estat de 432, i han estat les sol·licituds d’informació de serveis públics, habitatge, telecomunicacions i vehicles els temes més consultats. També s’han registrat un total de 93 reclamacions entre les quals destaquen, per aquest ordre, les telecomunicacions, tallers de reparació, vehicles, reparació i manteniment de la llar i electrodomèstics. El motiu d’aquestes reclamacions sol estar motivada per una prestació dolenta del servei. Per altra banda, s’han registrat un total de 8 denúncies, i en què han estat els sectors d’hostaleria i vendes per correu els més significatius.

Segons aquestes dades s’ha produït un increment de més d’un 40% de reclamacions i consultes registrades pel que fa a l’any 2004.

Cal ressenyar que aquest passat any es van realitzar un total de 7 campanyes de verificat d’etiquetatge de diferents productes, de garanties, rebaixes i d’altres. A més, es van comprovar 11 alertes que van detectar 2 productes perillosos que van ser retirats del mercat.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?