General

L’OMIC registra 291 consultes durant el 2004

La regidoria de Consum de l’Ajuntament de Benissa ha fet públic el balanç i la memòria d’activitats de l’OMIC del municipi durant el darrer any 2004.

Durant el darrer exercici el nombre de consultes atesa ha estat de 291, sent la sol·licitud d’informació de serveis públics i altres serveis, habitatge i telecomunicacions els temes mes consultats. També s’han registrat un total de 64 reclamacions entre les quals destaquen per aquest ordre, les telecomunicacions, reparació i manteniment de la llar i vehicles. Per altra banda, s’han registrat un total de 10 denúncies i queixes, sent el sector de les telecomunicacions el més significatiu.

La immensa majoria d’aquestes consultes, reclamacions i queixes es van realitzar personalment encara que també es van rebre nombroses cridades telefòniques i consultes per correu electrònic. També cal ressenyar el nombre elevat de residents i turistes que utilitzen el servei.

Segons aquestes dades, s’ha produït un increment d’un 25 % de reclamacions, denúncies i queixes registrades pel que fa a l’any 2003.

L’àrea d’inspecció s’ha vingut desenvolupant en els seus tres vessants:

– Reclamacions, visitant in situ les empreses reclamades per a realitzar la mediació oportuna per a la resolució del conflicte.

– Campanyes tant autonòmiques com nacionals de verificació d’etiquetatge de diferents productes.

– Alertes o comprovació i detecció de productes perillosos per als consumidors.

S’han realitzat 12 campanyes de verificació d’etiquetatge de diferents productes com jupetins reflectors, calcer, sucs i nèctars, etc. També s’han comprovat 21 alertes de productes perillosos detectant-se un total de 8 productes perillosos que han estat retirats del mercat. Finalment, destaca la tasca informativa del servei d’inspecció a totes les empreses visitades de la normativa aplicable en cada cas.

Cap recordar que l’oficina OMIC de Benissa és (al costat de Dénia) una de les dues úniques oficines acreditades per la Generalitat Valenciana en la comarca de la Marina Alta.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?