General

Abusos Urbanístics No recorre la ponència urbanística de Benissa

El president de l’associació Abusos Urbanístics NO (AUN), Charles Vincent Svoboda, ha presentat un recurs d’alçada contra l’aprovació de la ponència de valors dels béns immobles de Benissa publicada el passat 30 de juny en el Butlletí Oficial de la Província.

El líder d’AUN va afirmar que s’ha eludit en el procés l’informe de l’Ajuntament, el que hagués estat “una fórmula més transparent i d’acord amb els interessos del contribuent, que es veurà possiblement afectat per una pujada de l’impost de béns immobles”.

Segons Svoboda, ja que no hi ha còpia íntegra de la ponència en l’Ajuntament de Benissa, els veïns han d’acudir a la Direcció general del Cadastre a Alacant per a poder consultar-la.

En la seua opinió, això vulnera la llei que estableix que “els actes d’instrucció que requereixen la intervenció dels interessats hauran de practicar-se en la forma que resulte més còmoda per a ells i siga compatible, en la mesura del possible, amb les seues obligacions laborals o professionals”.

El president d’AUN va alertar que s’ha reduït el termini legalment establert, de 20 a 15 dies hàbils, per a presentar reclamacions contra aquesta ponència.

A més, les còpies del document “no s’atorguen el mateix dia de la sol·licitud en la gerència del Cadastre, sinó passats diversos dies, escurçant-se de manera manifesta el termini hàbil per a la presentació de reclamacions”, va denunciar.

En aquest sentit Abusos Urbanístics exigeix en el seu recurs d’alçada que es revoque per nul·litat de ple dret la resolució de 21 de juny de 2004, així com la seua publicació en el BOP d’Alacant, “perquè es retrotraga l’expedient, conforme a la Llei del Cadastre Immobiliari, al moment de sol·licitud d’informe a l’Ajuntament de Benissa”.

També reclama l’enviament d’un exemplar íntegre a l’Ajuntament de Benissa de la ponència total dels béns immobles urbans situats en aquest terme municipal i la suspensió de l’execució de la resolució impugnada “per tal d’evitar greus perjudicis de difícil correcció”.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?