General

Foment licita les obres de la variant de la N-332 després d’anys de protestes

Pel seu interés reproduïm aquesta notícia apareguda al diari LAS PROVINCIAS el 24 de novembre de 2007:

La proximitat de la campanya electoral li ha donat l’última empenta i després d’anys de reivindicacions la variant de la Nacional 332 al seu pas per Benissa serà aviat un fet sense necessitat de més manifestacions.

El Consell de Ministres va autoritzar ahir al Ministeri de Foment licitar les obres amb un pressupost que ascendeix a quasi 18 milions d’euros i procedirà a l’ocupació de terrenys en pròximes dates.

L’actuació contempla la construcció de la variant, de quatre quilòmetres, per la vora esquerra del municipi. La nova via projectada disposa de quatre rectes, 10 revolts, dos enllaços i tres carrils per a vehicles lents, dos en continuïtat amb els existents en ambdós sentits i un altre en sentit Alacant.

Segons va informar l’àrea de Foment, el traçat evitarà les edificacions pròximes en ambdós marges, i es desenvoluparà entre l’Enllaç Sud que connecta la N-332, la travessia de Benissa i la carretera de Xaló.

Afectats

No obstant això, la nova carretera afectarà uns 150 propietaris, pel que el batle i diputat provincial del PP, Juan Bautista Roselló, els ha citat aquesta mateixa setmana per a atendre els seus dubtes i oferir-los l’assessorament d’un expert en aquests tràmits i que puguen defensar els seus drets com a propietaris”.

Tècnicament presenta una tipologia “tipus pesa amb glorieta central i dues glorietes laterals”, la de la dreta per a l’accés sud al poble i la de l’esquerra, per a connectar amb les carreteres CV-749 i CV-750.

A continuació, la variant discorre paral·lela a l’Autopista AP-7, deixant al seu marge dret diverses edificacions de la Urbanització “La Amistad”. En aquest punt, gira a la dreta, allunyant-se de l’AP-7 i la carretera CV-745. Després d’una recta de 692 metres, té lloc el pas de carretera de Senija, constituït per una rotonda a l’eixida d’aquest municipi i un pas inferior per a la CV-745 sense connexió amb el tronc.

Es preveu un enllaç Nord que connectarà la N-332, la travessia de Benissa i el branc d’accés al peatge de l’eixida 63 de l’AP-7, pels voltants de l’actual. En aquest punt presenta una tipologia “diamant amb glorieta única sobre el tronc de la variant que permet l’accés nord al poble i a l’AP-7” finalitzant amb un entroncament en la N-332.

La secció del tronc consta de 2 carrils de 3,5 metres, vorals de 2,5 metres i bermes d’un metre. La secció en glorieta té huit metres de calçada, un voral dret de 2,5 metres, un voral esquerre d’un metre i la berma (zona longitudinal compresa entre el voral i la vora corresponent a la plataforma, destinada a la instal·lació d’elements auxiliars de la carretera) dreta d’un metre amb vorada.

Es preveu la reposició de 23 camins a ambdós costats amb calçada de 4 o 6 metres. L’obra contempla també la senyalització horitzontal, vertical, balisament amb fites d’aresta, fites quilomètriques, captafars tipus “ull de gat”, balises i panells direccionals, barreres metàl·liques de formigó i muralleta de formigó amb barana metàl·lica.

L’enllumenat s’ha dissenyat amb llums VSAP amb disposició unilateral, a portell i perimetral en les glorietes, amb mur de formigó i jardinera després de la cuneta de desmunt.

El Ministeri va anunciar que es farà càrrec de la reposició dels serveis afectats i de les corresponents mesures de protecció acústica i ambiental.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?