General

El PSOE critica que l’ajuntament beneficia l’empresa que urbanitzarà Beniver

El grup municipal socialista ha presentat una al·legació al Programa d’Actuació Integrada (PAI) de Beniver en el sentit que l’Ajuntament de Benissa beneficia l’empresa promotora en l’alienació de drets per a poder construir. Segons la queixa presentada pel PSOE, “el consistori ostenta un 22,81% de drets d’aquesta unitat d’execució, percentatge que suposa segons el quadre de comptes de liquidació, un total de 7.433 metres quadrats de sostre”. El cost en metàl·lic per a l’ajuntament seria de 1.174.591 euros.

No obstant això, segons els socialistes, l’ajuntament “cedeix l’equivalent a 3.331 metres quadrats de sostre a l’agent urbanitzador a canvi de no abonar cap quantitat pels costos d’urbanització”. En aquest sentit, el grup socialista s’oposa “a aquest modalitat de pagament perquè no existeix cap raó per a acceptar-la” i més tenint en compte que de mantenir els drets “permetria a l’ajuntament participar en les plusvàlues urbanístiques futures mitjançant vendes a través de les modalitats legals”.

Així les coses, per al PSOE de l’Ajuntament de Benissa, triar l’opció de pagament en terrenys/metres quadrats sostre, «en aquest supost, és pràcticament renunciar a una parcel·la de sòl equivalent a uns 2.081 metres quadrats per la ridícula quantitat de 526.373 euros”.

Finalment, el grup de Vicent Cabrera va argumentar que “existeix el dubte legal sobre quin òrgan administratiu té o ostenta la competència per a prendre la referida decisió de pagament en metàl·lic o en terrenys”.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?