General

El Bloc denuncia davant el fiscal i la CHX les obres de la casa del batle

A per totes. El Bloc va presentar a principis del passat mes d’abril -d’una sola vegada- tres escrits de denúncia en relació amb les obres en la casa situada sobre sòl rústic propietat del batle de Benissa, Juan Bautista Roselló, davant el fiscal de l’Audiència d’Alacant, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) i la Conselleria de Territori.

Les tres denúncies fan referència al fet que les obres que ha dut a terme el batle del Partit Popular -de les quals va informar en el seu dia i en exclusiva Levante d’Alacant- són il·legals ja que la reforma i l’ampliació de la casa que en primera instància va sol·licitar el batle s’ha convertit finalment en la construcció d’una nova casa, segons els arguments de la formació d’Enric Morera.

En l’escrit de denúncia presentat l’11 d’abril d’enguany els nacionalistes raonen que “resulta clar l’ànim d’afavorir Juan Bautista Roselló perquè puga edificar una casa que la llei no permet” i que els funcionaris municipals “com a professionals, tècnics, i jurídics, saben ben bé que en sòl no urbanitzable resulta impossible edificar una casa en una parcel·la inferior a 10.000 m2”. El terreny propietat de Roselló comprèn 6.001 metres quadrats.

“Il·legalitat clara”

Per al Bloc els informes emesos per l’arquitecte municipal i la secretària de la corporació són “clarament injusts i arbitraris ja que es manifesta una il·legalitat clara i palesa”. Per això la conclusió del document, a què ha tingut accés aquest diari, indica que de la concessió dels permisos per a les obres de la casa del batle es desprén que poden ser motiu de delicte per la qual cosa implicarien “la pena d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per temps de 7 a 10 anys” a més de “presó de sis mesos a dos anys” o també “la multa de dotze a vint-i-quatre mesos”. Els treballadors van ser els encarregats de la legalització de les obres que va ser aprovada el passat 7 de març. A més dels funcionaris, la denúncia presentada pel Bloc davant el fiscal de l’Audiència d’Alacant també contempla que va ser el regidor del PP i batle en funcions el 30 de març de 2006, Antonio Torres, qui “concedeix llicència sense informe jurídic i sense informe preceptiu de la Conselleria de Territori i Habitatge en sòl no urbanitzable”.

Barrancs

La segona de les denúncies es va interposar davant la Confederación Hidrográfica del Xúquer (CHX) després de comprovar que la parcel·la on es troba la casa de les polèmiques obres fita amb dos barrancs de tal manera que “està afectada l’edificació a realitzar per la servitud de de llits en estar dins del perímetre dels 100 metres legalment establerts” pel que és imprescindible per a realitzar qualsevol obra el permís d’aquesta institució. Malgrat donar-se aquesta circumstància, segons el Bloc, “en l’expedient administratiu de l’atorgament de la llicència no figura l’autorització d’aquesta confederació”. Així, els nacionalistes exigeixen a la CHX que “s’incoe l’expedient sancionador corresponent” a més de que “es reposen, si escau, les coses a l’estat anterior al de la comissió de la infracció administrativa”.

Advertiment a la Conselleria de Territori

“Davant la gravetat dels fets objectes de la denúncia s’espera l’oportuna i eficaç reacció administrativa” adverteix el Bloc en l’escrit remés a la Conselleria de Territori en el sentit que “podrien arribar a ser motiu de delicte ja que pel que sembla s’estan executant obres en sòl no urbanitzable comú contra la llei”.

D’aquesta manera, els nacionalistes exigeixen al departament que dirigeix el conseller popular Esteban González Pons “la incoació d’un procediment de restauració de la legalitat urbanística per l’execució d’obres il·legals”.

En segon lloc, exigeixen la suspensió immediata de les obres així com l’advertiment als autors que “la seua participació eventual en els fets pot ser objecte de responsabilitat administrativa d’acord amb la legislació urbanística i objecte de responsabilitat penal segons el Codi Penal”.

Finalment, l’escrit de denúncia presentat pels nacionalistes també el passat 11 d’abril demana que es procedisca “a la incoació d’un expedient administratiu amb la finalitat que es declare que la llicència resulta contrària a Dret” i, per tant, ha d’anul·lar-se.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?