General

El CIBE-Bloc recorre al jutge per a aconseguir l’expedient de la casa del batle

El grup municipal CIBE-Bloc de Benissa ha interposat un contenciós-administratiu “per a la protecció dels drets fonamentals de la persona” després de la desestimació de la sol·licitud formulada el 6 de febrer de 2007 a l’Ajuntament de Benissa, en què hi sol·licitava antecedents, dades i informacions relatives a la casa que s’està construint el batle de Benissa, Juan Bautista Roselló, del PP, en la partida del Quisi. Segons el CIBE-Bloc, els documents de la casa “eren necessaris per al correcte exercici i compliment de les seues funcions públiques de control i fiscalització municipals com a grup municipal de regidors de l’Ajuntament de Benissa que estan en l’oposició”, diu la instància presentada al jutjat del contenciós-administratiu d’Alacant.

D’aquesta manera, el grup municipal requereix al jutge que “reclame l’expedient administratiu, amb la finalitat que es lliure a aquesta part per a formalitzar la demanda”.

El batle de Benissa s’ha construït en la partida del Quisi una casa de nova planta en una parcel·la de sòl no urbanitzable que no compta amb la superfície requerida per la llei per a edificar. Va ser l’estiu passat quan l’oposició va denunciar la construcció de la casa en què el batle hi actua com a promotor. En la sessió plenària celebrada el 5 de novembre de 2006 el batle es va comprometre a demanar un informe tècnic per a esclarir si l’obra s’ajustava a la llei o no. No obstant això, segons el CIBE-Bloc, “han transcorregut més de 5 mesos des d’aquest compromís i el batle ni ha informat al ple ni ha subministrat la documentació que fa referència a aquest tema i que es va exigir mitjançant escrit presentat el dia 6 de febrer de 2007”.

Per al grup municipal, sense l’expedient urbanístic sobre la casa del batle resulta limitat el seu dret a desenvolupar la seua funció de control i fiscalització de l’actuació del govern local. Per aquest motiu, els integrants del grup municipal CIBE-Bloc van acordar per unanimitat “interposar totes les accions judicials que es consideren oportunes als Tribunals de Justícia, per a evitar aquesta lesió de drets i poder accedir-hi a aquesta informació”.

Per altra banda, l’associació Abusos Urbanístics No va exigir la setmana passada al batle que paralitzara les obres i incoara un expedient d’infracció.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?