General

El batle rebutja una moció per a protegir la Ràpita que ja havia pactat amb l’oposició

L’oposició del batle, Juan Bautista Roselló, i del grup popular va impedir que el ple del consistori de Benissa aprovara una moció unànime per a desqualificar els terrenys de la Ràpita i protegir-los de futurs desenvolupaments urbanístics com el del megaprojecte del golf. La negativa del govern local a la moció va crispar els ànims dels grups de l’oposició. Ambdues parts, representades pel batle i el portaveu del PSOE, Vicent Cabrera, van mantenir dilluns passat una reunió i van arribar a l’acord de presentar una moció conjunta per a garantir la protecció dels terrenys del golf i estudiar una possible desqualificació dels terrenys de la Ràpita -els únics que romanen com a sòl urbanitzable en la zona on es va proposar el projecte del golf-.

Aquest fet va provocar que el portaveu del PSOE afirmara que “no vaig a tornar a negociar amb el batle si abans no s’ha negociat amb el PP”. El grup CIBE-Bloc va donar un pas endavant i va demanar la dimissió del batle, fet que va provocar una sonora ovació per part del públic assistent. La moció que es presentava en el ple, que pretenia ser unànime, demanava la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) per a evitar la conversió del sòl no urbanitzable en mans de les immobiliàries més enllà de les tres zones previstes pel pla (Ronda Nord, Orxelles, Pla de Carrals).

Segons va explicar Cabrera aquesta modificació requeria l’eliminació d’un paràgraf que “obri les portes a projectes com el del golf”, va afirmar el regidor socialista. El paràgraf de la discòrdia explica que “poden establir-se altres àmbits per a la requalificació de sòl, en funció de la seua colindància a sòl desenvolupat i a la seua integració en l’estructura territorial, fins i tot a nivell supramunicipal”. EL batle es va negar en rotund a modificar cap punt del PGOU, ja que “seria contraproduent qualsevol canvi en el pla, ja que aquest quedaria sense vigència”. Segons Roselló els veïns “han d’estar tranquils amb el pla actual”. Aquesta afirmació s’allunya molt dels dubtes que al regidor socialista li suscita l’actual redacció del PGOU, el qual va dir “que ningú no se’n vaja tranquil cap a casa, perquè han de tindre clar que es troben amenaçats, diga el que diga el batle”.

El segon punt de la moció no va resultar menys conflictiu. Aquest feia referència a la petició d’informes tècnics i jurídics sobre la possible desclassificació de la Ràpita, a pesar que aquesta petició compta amb el vist-i-plau del PP i del batle. Juan Bautista Roselló va afirmar que la desclassificació dels terrenys suposaria que l’ajuntament hauria de suportar una pluja d’indemnitzacions per a l’empresa adjudicatària del projecte d’urbanització dels terrenys de la Ràpita. El portaveu del CIBE-Bloc, Isidor Mollá va acusar el batle de ser “l’advocat de l’empresa del macroprojecte” en lloc de defensar els interessos dels ciutadans de Benissa.

Roselló va afirmar que “quedava molt clara” la seua oposició a projectes com el del golf i va acusar directament la gestió del CIBE com a la responsable de la situació actual de la Ràpita. EL batle va recordar que en un ple celebrat el 4 de juny del 1997 Mollà va aprovar la programació i desenvolupament del PAI de la zona per part de l’empresa Oasis Park de la Costa Blanca. El portaveu del CIBE-Bloc va explicar que amb aquesta aprovació el que s’intentava era que l’empresa constructora desistira en el seu intent per construir en la zona de la Ràpita ja que aquesta no acceptaria les condicions que el consistori de Benissa exigiria per a dur endavant el projecte.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?