General

El batle irromp en una reunió d’afectats i els alerta del risc de protegir els terrenys del golf

El batle, Juan Bautista Roselló, va aparèixer “per sorpresa” dijous passat a la reunió d’afectats pel pla de la mercantil Benissa Golf SL que se celebrava en l’ermita de Benimarraig. Allí, els propietaris van explicar les característiques i conseqüències que podria tenir la declaració de la zona com a paisatge protegit amb la finalitat d’impossibilitar la presentació d’altres projectes semblants al que pretén construir 4.700 cases, diversos complexos hotelers de fins a quatre plantes i dos camps de golf en 3,6 milions de metres quadrats.

No obstant això, el batle va advertir als amos de les superfícies dels riscos que comportaria la protecció de la zona i fins i tot va parlar de la possible catalogació de les propietats, en un futur, com a sòl de protecció forestal, una categoria que sí que impediria qualsevol tipus d’actuació urbanística (ni menors ni majors, de cap tipus).

En aquest sentit, des de la Coordinadora per la protecció del patrimoni agrícola van criticar que “el batle intenta crear dubtes i confondre la gent” a més que “en la reunió ja li vam comentar que no diguera això perquè estava espantant els assistents”.

De fet, des de la coordinadora van assegurar que “nosaltres apostem per la desclassificació del sector urbanitzable de La Ràpita i volem estudiar la declaració de paisatge protegit dels restants 3,2 milions de metres quadrats”. Un dels propietaris va especificar que “la figura proteccionista no implicaria canvis en la tipologia de sòl ja que és el govern municipal el que marca les directrius de la zona que continuaria tal i com com està recollida a l’actual Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU)”.

Així les coses, els afectats “apostem perquè es puguen continuar construint habitatges en parcel·les de 10.000 metres quadrats fins i tot amb piscina” ja que “l’única cosa que pretenem és que si existeix una fórmula per a impedir que es presenten nous macroprojectes la volem aplicar”.

Moció rebutjada

La petició de declarar els 3,2 milions de metres quadrats de les partides de Lleus, Bombí, Vinyent i Benimarraig va ser inclosa en la moció que van presentar els tres grups de l’oposició en el ple del passat dimarts i que també contemplava la desclassificació de La Ràpita. Finalment el document va ser rebutjat pels 11 vots de l’equip de govern del PP.

El batle, Juan Bautista Roselló, va justificar el posicionament en contra del seu grup pel fet que la mesura proteccionista que va qualificar de “barbaritat i temeritat” suposaria “un perjudici per als propietaris dels terrenys que ja no podrien construir mai més ni fer res als habitatges”. De fet, el batle va ser molt il·lustratiu i va dir que “només es podrien plantar tomaqueres”.

Des del PSOE, CIBE-Bloc i PSI van criticar llavors que en rebutjar la moció l’equip de govern del PP deixava les portes obertes a la presentació de macroprojectes com el de Benissa Golf que tanta polèmica ha suscitat les últimes setmanes pels carrers del municipi i que de moment sembla haver estat rebutjat per totes les parts.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?