General

Benissa avança en l’aprovació d’un text definitiu de pressupostos municipals

Ple de l'AJuntament de Benissa
Ple de l’AJuntament de Benissa

En les últimes setmanes s’han intensificat els contactes i les propostes entre els diferents grups polítics de l’Ajuntament de Benissa, a fi de consensuar un document capaç de comptar amb el suport de totes les forces polítiques amb representació.

Tal com han destacat els responsables del Grup Popular de l’Ajuntament, l’equip de Govern ha rebut una sèrie de propostes a l’espera de ser incloses en el document definitiu. Aquestes propostes, ja contemplades en molts casos dins del pla d’acció del govern municipal, posen de manifest la voluntat d’acostar postures i cercar un consens perquè el gran beneficiat puga ser el veí i veïna de Benissa.

Amb el pas donat pel Partit Popular, l’acord està més proper i pot permetre l’elaboració d’un document de consens, la qual cosa donaria pas a un nou escenari en el qual la cerca d’acords permeta tirar endavant projectes fonamentals per al desenvolupament del nostre municipi.

Cal recordar que l’Ajuntament ha obtingut en 2017 un superàvit de més d’un milió i mig d’euros que es volen invertir en 2018 i 2019. En aquest sentit, s’han realitzat tres reunions amb els regidors i regidores de l’oposició per a prioritzar, en conjunt, inversions necessàries i positives per a Benissa i així aprovar els pressupostos municipals de 2018.

Per als responsables municipals, el desenvolupament de les reunions prèvies a l’aprovació del pressupost són la manera en què ha de començar a gestar-se el canvi en els models de gestió cercant més acords, més consensos i menys enfrontament dialèctic.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?