Economia

Ocupació turística de la 1a quinzena i previsió per a la 2a quinzena d’agost

Les empreses d’allotjament fan balanç i disposen dels resultats pel que fa als nivells d’ocupació per a la primera quinzena del mes d’agost. La previsió que aquestes mateixes empreses feien a principis de la quinzena apuntaven a un 72% d’ocupació i l’ocupació real a què han arribat ha complert aquestes previsions superant-les lleugerament, en arribar al 72, 50%. L’allotjament en règim de lloguer ha estat el més demandat en aquestes dates.

Pel que fa a la segona quinzena del mes d’agost, situem les previsions en les mateixes xifres que per a la primera quinzena, és a dir, en un 72%. Aquesta xifra supera en més de 5 punts les dades de l’any passat situades en un 66,50%. Els índexs de previsió d’ocupació els distribuïm de la següent manera: lloguers: 77%; allotjament hoteler: 44%; càmping: 90% i allotjament rural: 74%.

Podem apreciar que el càmping disposarà d’uns alts índexs d’ocupació a diferència de l’allotjament hoteler que, a causa de les reserves d’última hora, té una previsió molt més baixa. L’allotjament en lloguer i l’allotjament rural també disposen d’uns alts índexs d’ocupació respectivament.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?