Economia

Ocupació turística de juliol i previsió per a la primera quinzena d’agost

L’ocupació real del mes de Juliol ha estat del 65, 95%. Si bé les previsions es van situar en un 68,36%, aquests resultats no són tan pessimistes si els comparem amb els de l’any 2003 on, en les mateixes dates, l’ocupació va arribar a l’índex màxim del 60,83%.

L’allotjament rural segueix experimentant els majors índexs d’ocupació amb un 81%, seguit de l’hoteler amb 73%, del lloguer amb 69% i finalment, el càmping amb un 60%. La modalitat d’allotjament en lloguer ha sofert un notable descens si tenim en compte les previsions que els empresaris ens van passar, on el lloguer preveia arribar en aquesta quinzena a una major ocupació que l’allotjament hoteler.

Respecte a les previsions d’ocupació de la 1a. quinzena d’Agost, les dades aportades pels empresaris apunten a un 87,47%. Els índexs de previsió d’ocupació els distribuïm de la següent manera. Lloguers: 82,50%; Allotjament hoteler: 86,12%; Càmping: 90% i l’allotjament rural: 94%. La previsió d’ocupació que els empresaris van fer en el 2003 en aquesta primera quinzena va ser d’un 80,20% pel que podem apreciar una notable millora en aquest sentit.

Les contínues variacions que s’estan experimentant en els índexs d’ocupació, tenen el seu origen en algunes de les següents causes (segons dades facilitades per organismes com Exceltur, Zontur i Turespaña:

-Efectes de l’11-M (Madrid.

-Descens del turisme internacional per causes com l’empitjorament de les seues economies i l’abaratiment d’altres destinacions competidores de la Mediterrània oriental (Turquia, Egipte, Croàcia, Bulgària, El Marroc).

-Augment del turisme nacional que no està fent les seues reserves amb antelació i que elegeix la modalitat de “l’últim moment”.

-Descens de la despesa mitjana per turista i de les pernoctacions.

-Substitució de l’allotjament en apartaments per allotjament hoteler que ha abaratit els seus costos considerablement.

Tot això, d’una forma o una altra s’ha vist també reflectit en la Marina Alta i, per tant, a Benissa.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?