Economia

Es presenta l’ocupació turística de la 1a. quinzena del mes de juliol i la previsió de la 2a. quinzena

L’ocupació de la primera quinzena de juliol s’ha situat en una 63, 43%. Respecte a l’any 2003 s’ha experimentat un notable creixement on aquesta va arribar a un 53, 21%. El sector que ha experimentat major ocupació ha estat el d’allotjament rural que compta actualment amb 139 places.

Respecte a la segona quinzena del mes de Juliol, vam situar les previsions dels empresaris en un 72,05%, mentre que si prenem dades de les mateixes dates de l’any passat, la previsió va ésser d’un 65%. Els índexs de previsió d’ocupació els distribuïm de la següent manera. Lloguers: 76%; allotjament Hoteler: 65%; Càmping: 50% i l’allotjament rural: 88%. Respecte a aquesta previsió, el primer lloc ho ocupa l’allotjament rural, seguit dels lloguers i després l’hoteler, mentre que en la quinzena anterior l’allotjament Hoteler va precedir els lloguers.

El total de places d’allotjament existent a Benissa durant el període estiuenc és de 1.576.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?