Economia

Ocupació turística del mes d’agost i previsió per a la 1a. quinzena de setembre

L’ocupació turística real del mes d’agost ha estat del 75, 29%. Aquesta xifra està bastant d’acord amb les previsions que els empresaris van fer que foren d’un 76, 85%. Si ens centrem en concret en la segona quinzena, l’ocupació real ha estat d’un 67,53% mentre que la previsió dels empresaris va ser d’un 66,22%. En aquest sentit podem apreciar una lleugera millorança respecte a les previsions que en principi es van realitzar.

L’allotjament en règim de lloguer és el que major ocupació ha experimentat amb una ocupació d’un 74,29%, seguit del càmping amb un 70%, l’allotjament hoteler amb un 68,83% i finalment, l’allotjament rural amb un 55%. Una cosa a ressaltar en aquesta segona quinzena d’agost és que el sector de lloguers que tenia una previsió d’un 58,14% ha superat amb escreix les expectatives dels empresaris.

Respecte a les previsions d’ocupació de la 1a. quinzena de Setembre, les dades aportades pels empresaris apunten a un 50,38%. Els índexs de previsió d’ocupació els distribuïm de la següent manera. Lloguers: 49,17%; allotjament hoteler: 57,50%; Càmping: 20% i l’allotjament rural: 55%.

Habitualment, el mes de Setembre no sol experimentar alts índexs d’ocupació a causa de la finalització de les vacances escolars, el retorn dels residents que lloguen els seus habitatges en el període estival- el que implica un descens en l’oferta d’aquest sector- i que els dies d’estada en la destinació ja no són “estades llargues” sinó estades més curtes (ponts, caps de setmana) i potser, sense una planificació prèvia sinó que són vacances més espontànies.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?