Economia

Ocupació turística de la primera quinzena d’agost i previsió de la segona

L’ocupació de la primera quinzena d’agost s’ha situat en una 83, 05%. Respecte a l’any 2003 s’ha experimentat un lleuger creixement on aquesta va arribar fins un 80, 56%. El sector que ha experimentat major ocupació ha estat el d’allotjament rural que compta actualment amb 139 places.

Respecte a la segona quinzena del mes d’Agost, situem les previsions dels empresaris en un 66,22%. Els índexs de previsió d’ocupació els distribuïm de la següent manera. Lloguers: 58,14%; Allotjament hoteler: 76,67%; Càmping: 80% i l’allotjament rural: 61,25%. Respecte aquesta previsió, el primer lloc l’ocupa el càmping, seguit de l’allotjament hoteler, l’allotjament rural i lloguers han quedat rellevats a un tercer i quart lloc respectivament. És habitual que en el mes d’agost, l’únic càmping de Benissa, experimenta uns alts índexs d’ocupació el que demostra que a Benissa existeix també un perfil de turista, principalment nacional, que busca aquesta modalitat d’allotjament turístic.

Tal com comentem en la quinzena passada, l’allotjament en la modalitat de lloguer s’està veient bastant ressentit aquest any a causa de l’abaratiment dels preus en l’allotjament hoteler, això comporta que els turistes elegisquen aquesta última modalitat per a passar les seues vacances en la destinació seleccionada. Per altra banda, l’allotjament rural ofereix també uns preus molt competitius al turista i això desemboca en la recerca de noves modalitats d’allotjament no contemplades anteriorment pels turistes.

El total de places d’allotjament existent a Benissa durant el període estival és de 1.576.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?