Economia

L’Ajuntament abaixa les contribucions gràcies a la seua salut financera

El batle de Benissa, Juan Bautista Roselló, ha anunciat aquest matí una baixada de les contribucions de cara a l’exercici 2011. Ho ha assegurat després de recordar que la situació d’endeutament de l’Ajuntament de Benissa és inapreciable en no arribar al 5% del pressupost.

Roselló ha afirmat que “Anem a demanar una revisió cadastral dels valors a la baixa. En determinades zones de Benissa el valor cadastral és tan alt que iguala i fins i tot supera el valor del mercat, especialment a la zona costanera, Pla de Carrals i Pla de Bonaire, on no es compleix amb el criteri legal de valoració cadastral, que ha de ser la meitat del valor del mercat o el 50%”. El batle ha afegit que aquest tema és de competència estatal i que se sol·licitarà al Ministeri d’Economia i Hisenda que ho revise.

D’altra banda, i pel que fa al tipus de l’IBI, que si és competència municipal, el batle s’ha compromès a rebaixar-lo de l’actual 0,64 al 0,58, per compensar l’augment del valor cadastral. “amb això anem a garantir, almenys, que els veïns de Benissa l’any que ve paguen menys IBI que enguany”, ha apuntat Roselló.

Aquesta baixada de l’IBI provocarà que l’Ajuntament deixe d’ingressar 624.580,61 euros, i serà la primera vegada en la història que es redueix la quota que s’ingressarà per l’IBI en relació a l’exercici anterior. “Es tracta d’una reducció tan important que tindrà una repercussió directa en els rebuts de contribució”, ha afegit el batle.

Altres mesures fiscals que es duran a terme a favor de les xicotetes empreses, comerços i indústries, serà la reducció de la taxa de recollida de fem en un 5% per a les xicotetes i mitjanes superfícies. A més, es facilitarà el pagament de les contribucions mitjançant el pagament fraccionat fins en 12 mensualitats.

Roselló també ha anunciat que el pressupost del 2011 ja s’està elaborant i que l’objectiu marcat és reduir en un 5% el pressupost de despeses en relació a l’exercici 2010, tenint en compte que Benissa porta ja dos anys consecutius reduint el pressupost.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?