Economia

El 42% del pressupost de Benissa es destina a personal

Batle de Benissa
El batle

El batle, Juan Bautista Roselló, i la regidora d’Hisenda, Francis Capó, va presentar l’esborrany dels pressupostos municipals de 2010, que el dimecres 7 d’abril s’elevarà a ple per a la seua aprovació inicial.

Un document que des de l’executiu van definir com a ajustat i realista en relació amb la situació econòmica actual i que suposa una reducció del 10% respecte al pressupost municipal de 2009.

Capó va especificar que el pressupost de despeses per al present exercici és de 17.928.601 euros, mentre que el d’ingressos ascendeix als 19 .047.270 euros. Dels quals, segons va explicar la regidora d’Hisenda, el 42% de la despesa es destina a Personal, el 30% a despeses corrents i serveis i només un 6% és per a inversions reals.

La regidora d’Hisenda va dir que s’han reduït la majoria dels capítols, sobretot, pel que fa a despeses financeres, en personal, on s’han amortitzat un total de 20 places que no estaven cobertes actualment, i en inversions.

Reducció de subvencions

També notaran aquesta reducció les associacions i col·lectius locals, ja que es rebaixen les subvencions a les diferents entitats festives, esportives i culturals del municipi.

L’únic capítol que no disminueix, sinó que experimenta un lleuger increment és el dedicat a Benestar Social, ja que segons va comentar Juan Bautista Roselló, en èpoques difícils és necessari mantindre o destinar més recursos a assistència social.

El batle va remarcar que si bé la inversió directa prevista al pressupost municipal és de 1’1 milions d’euros per a aquest 2010, a Benissa al llarg d’aquest exercici es durà a terme una inversió en obra pública per un total de més de 5 milions d’euros, tenint en compte els fons que destinarà a la localitat el segon Pla E i el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva, l’anomenat Pla Confiança o Pla Camps.

El batle va detallar que en inversions per 2010 s’ha inclòs al pressupost una partida de 260.000 euros per a millorar la xarxa de subministrament d’aigua potable, en matèria de camins rurals es destinarà 150.000 euros, també es destinaran 326.000 euros per a ampliar i millorar les instal·lacions esportives del Palau Sant Pere, i 100.000 euros per a millorar la senyalització viària de la zona costanera, a més el pressupost inclou 30.000 per ampliar el nombre de nínxols del cementeri i per a millora dels sistemes informàtics 80.000 euros.

El batle va justificar la demora en la redacció dels pressupostos i va explicar que no podia elaborar-se aquest document fins que es conegueren els resultats de l’exercici anterior, i per tant, la situació econòmica en la qual està l’Ajuntament.

Dèficit d’1,2 milions

En aquest sentit, la regidora d’Hisenda va destacar que el dèficit pressupostari de 2009 és de 1’2 milions d’euros, xifra que des de l’executiu local consideren que “no és una dada roïna”. Tampoc, va agregar el batle, podien elaborar l’esborrany dels pressupostos fins que el municipi coneguera quins projectes anaven a executar-se amb fons estatals, perquè les inversions incloses al Pla E no poden aparèixer al pressupost municipal.

Roselló va agrair l’esforç realitzat per l’àrea econòmica de l’Ajuntament i va reconèixer que la crisi econòmica està afectant també les arques municipals i que si l’any passat es va elaborar un document auster, en el 2010 “s’han hagut d’ajustar més”.

El batle es va mostrar satisfet per la gestió econòmica que han dut a terme durant els últims anys i va afirmar que el nivell d’endeutament de l’Ajuntament és gairebé igual a zero, però encara així, va advertir el batle, Benissa no va a recórrer a prèstecs, “amb l’objectiu de mantindre la situació d’estabilitat econòmica que té”.

Roselló va assegurar que amb aquests pressupostos es pretén “ser seriosos i responsables” i no endeutar el municipi. Una aposta, va comentar el batle, per l’austeritat i la contenció de la despesa.

Cal ressenyar que els comptes municipals no han tingut en compte la reclamació de l’empresa adjudicatària de les obres de l’IES, segons va reconèixer el batle. Roselló va assegurar que existeixen informes jurídics i econòmics de l’Ajuntament que estableixen que la reclamació no és procedent. Una reclamació que està als tribunals.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?