Economia

L’Ajuntament de Benissa presenta números positius i baixa les contribucions

El batle de Benissa, Juan Bautista Roselló, acompanyat per la regidora d’Hisenda, Francisca Capó, ha presentat aquest matí la situació econòmica i financera de l’ajuntament en aquests moments i la previsió pressupostària de l’exercici 2009. A més, ha afirmat que com a mesura per a pal·liar la situació de crisi que estan patint els ciutadans, s’ha decidit baixar algunes de les contribucions municipals.

Segons han comentat, l’ajuntament es troba en una bona situació econòmica. Algunes dades reflecteixen que l’execució del pressupost és notablement inferior a la de l’any passat per la contenció de la despesa que s’ha procurat fer. A més, si prenem com a referencia la liquidació del pressupost de l’any 2007, els recursos efectius amb els quals compta l’ajuntament cobririen en aproximadament un 166% les liquidacions pendents fins el 31 de desembre de 2008.

Quant a l’endeutament, a finals de 2007, es va liquidar el pressupost amb un ràtio d’endeutament del 28%, una xifra insignificant si tenim en compte que el màxim permés per a complir el principi d’estabilitat pressupostària és d’un 110%. En referència a l’estalvi net, s’assegura que el percentatge d’ingressos corrents és un 2,54% superior a la despesa corrent, quedant a aquesta altures un saldo positiu de 362.397 euros. Per altra banda, s’estima que el pressupost per al 2009 veja reduït la despesa en un 24% pel que fa al del 2008.

Però el més destacat és l’anunci que ha fet el batle, fent un esforç per a ajudar a tots els ciutadans en aquests temps de crisi, de reduir algunes contribucions. En concret, es baixarà l’impost de construccions un 30%, el de vehicles de tracció mecànica un 5% i l’IBI, experimentarà una menor pujada al que és habitual, al baixar el tipus d’un 0.65 a un 0.64. A més, com a mesura social, les famílies nombroses que acrediten un primer habitatge, rebran una bonificació de l’IBI del 50%.

D’altra banda, s’ha redactat una nova ordenança fiscal que gravarà a les operadores de telefonia mòbil que realitzen una ocupació de via pública, en concret de l’espai radioelèctric, el que permetrà un augment dels ingressos en 55.000 euros.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?