General

Indignació entre els residents estrangers per la pujada de les contribucions

La pensionista Betty Gower
La pensionista Betty Gower

La pensionista Betty Gower viu a la zona costera de La Fustera i ha vist com enguany la factura de l’IBI augmentava en 82€ fins als 755€ – un augment de més del 10%.

Aquesta dona ha comentat al periòdic RTN que ella i els seus veïns s’han vist “absolutament sorpresos” segons arribaven els rebuts de l’IBI i ha afegit que l’Ajuntament de Benissa “ha apujat tant els preus que no tenim prou per al dia a dia”.

Betty comenta: “La meua factura s’ha duplicat en cinc anys. No sé com poden justificar-ho”. I afegeix que al poble veí de Calp només hi ha hagut un augment de l’1% en aquesta contribució. “Es sorprenen que molts de nosaltres vulguem tornar de nou als nostres països?”, es pregunta. “Amb les ajudes per la meua edat que rebria a Anglaterra, probablement resultaria més barat viure allí”.

Fracàs

Betty diu que l’Ajuntament va prometre millorar els serveis en urbanitzacions allunyades del centre urbà però que no s’ha arribat a materialitzar – excepte per l’augment de patrulles de la policia.

“Hem de suposar, probablement amb raó, que les taxes al centre urbà de Benissa només han augmentat en un xicotet percentatge”, diu. “Em sembla que les grans pujades s’han centrat en els residents estrangers que viuen als xalets. Ells creuen que tenim molts diners, però como tot el món, estem lluitant en el dia a dia”. “Això és molt roín, sobretot en l’actual clima econòmic. Tots no estan en condicions de fer front a aquest enorme increment”.

En una reunió amb els residents, el batle de Benissa Juan Bautisa Rosello va confirmar que les cases prop de la costa paguen unes taxes més elevades. I va destacar que el cadastre – el valor cadastral – d’una casa està fixat per Hisenda a Madrid, i que Benissa estava lluitant per reduir-lo.

Abús

Charles Svoboda, de grup Abusos Urbanístics No, que lluita per protegir els drets dels propietaris d’immobles i el medi ambient, està d’acord amb que l’augment de l’IBI és un abús.

“El batle diu, com ja és habitual en la forma d’eludir responsabilitats, que l’augment de l’IBI es deu al fet que han passat molts anys abans que hi haguera una actualització de l’IBI, i a més, que la responsabilitat recau en el Ministeri d’Hisenda, a Madrid. Però l’Ajuntament també pot establir el percentatge sobre el preu del valor catastral que s’aplica per al càlcul de la taxa”, va comentar.

“La proximitat a la costa és per desviar l’atenció. Si fóra el cas d’un robatori de terres, la quantitat econòmica que us pagarien seria l’equivalent a una creïlla en mal estat, sense importar on us trobàreu”.

Charles comenta que SUMA recapta les contribucions aplicant unes valoracions i les taxes locals, i l’Ajuntament es finança amb aquests diners i els que li destina Hisenda segons el nombre de residents inscrits al padró. Afegeix que els residents han d’exigir la valoració que fa l’Ajuntament de sa casa i la seua propietat per a comparar-la amb la de SUMA i si hi ha una diferència enorme cal presentar un recurs perquè reduïsquen la contribució.

“Hem vist diferències de fins a 20 vegades – SUMA declara la terra amb un valor de fins 300€ per metre quadrat i l’ajuntament diu que té un valor d’aproximadament 14 €” diu Charles.

“El procés és exigir que SUMA reduïsca les contribucions en conseqüència. Si es neguen, a continuació, cal anar al Ministeri d’Economia, a Hisenda. Prendrà el seu temps, però de vegades aquestes qüestions s’han resolt a favor del contribuent, tornant una part dels diners i reduint les contribucions “.

Charles també va suggerir als residents que es posen en contacte amb el grup de veïns “Vecinos de Benissa” per a tractar l’assumpte amb l’Ajuntament.

Pel seu interés hem reproduït aquesta notícia apareguda al diari Round Town News el 19 d’agost de 2010.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?