Cultura

Els alumnes del Josep Iborra trauen una de les pitjors notes de selectivitat del País Valencià

Les proves d’accés a la universitat, més conegudes com a selectivitat, són exàmens en què no només se sotmet a judici els coneixements i el nivell formatiu dels alumnes que les realitzen.

També és una forma d’avaluar els centres escolars, ja que de la nota que trauen els alumnes en les diferents proves que han de realitzar durant tres dies s’obté el resultat mitjà dels col·legis i instituts de Secundària del País Valencià.

Segons aquests resultats, dels 401 centres escolars privats, concertats i instituts públics que hi ha en les tres províncies valencianes tan sols en 13 la mitjana de la nota obtinguda pels alumnes supera els set punts, és a dir arriba a un notable. D’ells, només un frega l’excel·lent.

Uns altres set centres educatius suspenen la selectivitat en no arribar als cinc punts de mitjana global.

Les dades recollides en les estadístiques oficials de les Proves d’accés a la Universitat (PAU) que corresponen a juny de 2006, posen en relleu, a més, els desfasaments que hi ha entre la mitjana de les notes obtingudes pels alumnes de Batxillerat i les aconseguides en les proves de selectivitat.

Els millors resultats

Per sobre de tots els centres destaca l’anomenat campus d’Altea, adscrit a la Universitat d’Elx. Els alumnes d’aquest centre han obtingut una nota mitjana de 8,99, frega l’excel·lent. La mitjana d’expedient amb què es van presentar els estudiants d’aquest centre a selectivitat era de 7,7, amb el que el desviament entre nota de curs i de selectivitat és d’1,29.

Uns altres dotze centres superen el notable en la nota mitjana obtinguda pels seus alumnes en els exàmens d’accés a la universitat.

El que més destaca és l’Institut de Secundària Almussafes, amb un 7,6, mentre que la mitjana de l’expedient dels alumnes va ser de 8,1, pel que la diferència entre l’expedient escolar i els resultats de la selectivitat en aquest centre va ser de tan sols mig punt. Un resultat que reflecteix l’ajustament dels coneixements pels adquirits pels estudiants en l’institut.

En contrapartida, hi ha set centres de Secundària que no han aconseguit arribar a l’aprovat en la nota mitjana obtinguda pels seus alumnes en les proves d’accés a la universitat, ja que els resultats globals aconseguits no arriben als cinc punts. Entre ells, es troben els tres centres de batxillerat a Distància de les tres províncies del País Valencià que s’han quedat en un mitjana de 4,5 punts.

Diferències entre expedients

Segons aquestes dades estadístiques, és el col·legi privat María de Icíar, situat a Riba-roja de Túria, el que major desajustament presenta entre la nota mitjana de l’expedient dels seus alumnes i la mitjana de les proves d’accés.

Els alumnes d’aquest centre escolar acudeixen amb un expedient acadèmic la nota mitja del qual és de 7,4 mentre que la mitjana dels exàmens de selectivitat és de 5,2. El desfasament és de 2,1 punts.

El segueix en aquest informe l’Institut de Secundària Josep Iborra, de Benissa, on contrasta la mitjana dels expedients, que és d’un 6,8 amb la mitjana de selectivitat de 4,9, el que significa que el desviament és d’1,9 punts.

El centre que menys nota ha tret en les proves celebrades el passat mes de juny ha estat el Col·legi San José de la Montaña, d’Oliva, amb un 4,2, mentre que la mitjana d’expedient amb què els alumnes del centres concorrien a les proves era de 5,6 punts.

Per províncies destaca el fet que a Alacant cap centre ha arribat als set punts en la mitjana de selectivitat. També l’elevada nota dels centres que han concorregut a les proves a Elx.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?