Cultura

Més de 800 alumnes es matriculen a les escoles públiques d’infantil i primària

A l’Escola Pública Pare Melcior s’han matriculat un total de 446 alumnes per al proper curs 2005-2006, dels quals 139 són d’infantil i 307 de primària. El percentatge d’alumnes estrangers és d’un 10%. En l’altre centre escolar, el Col·legi Manuel Bru, s’han matriculat 380 alumnes, 139 d’infantil i 241 de primària. El percentatge d’alumnes estrangers és d’un 30%. En cadascun dels centres impartiran classe 29 mestres.

Per altra banda, l’ajuntament, de cara al començament de les classes el proper dia 9 de setembre, ha realitzat una sèrie d’actuacions per a millorar aquestes dues escoles. En el Pare Melcior s’han pintat 6 aules, la sala d’usos múltiples i el menjador i en el Manuel Bru s’ha pintat l’aula de música, la biblioteca i s’han arreglat alguns desperfectes.

La Conselleria d’educació també té previst actuar en aquestes dues escoles. L’empresa pública Ciegsa està treballant per a fer un seguit de millores a les aules i la xarxa de sanejament del Col·legi Manuel Bru i la Conselleria ha licitat el projecte de construcció d’un gimnàs cobert al Pare Melcior.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?