Comunicat

El Grup Municipal Socialista de Benissa, a favor de la suspensió provisional de llicències a la zona del Tossal de l’Asprar (Patmore)

Marina Renner
Marina Renner

Text íntegre de la intervenció de Marina Renner Jorro, portaveu socialista, en el Ple del 29 de novembre:

“En primer lloc, vull anunciar que el Grup Municipal Socialista votarà afirmativament en este punt.

Quan es va presentar la proposta urbanística, que estem debatint a l’Ajuntament de Benissa, el primer dubte que vam tindre en el grup socialista és que donat que es va presentar baix la normativa del PGOU de 1982, que hem de recordar que està en vigor des que el Tribunal Suprem va anul·lar el PGOU de l’any 2003, no sabíem si el Ministeri de Foment a través del Departament de Costes i la Generalitat, mitjançant les Conselleries competents, donarien suport de legalitat a eixe projecte. En tot cas, des del grup socialista, insistim perquè eixes administracions nacional i autonòmica informen per escrit. No ens conformem en meres converses informals sobre la seua legalitat o il·legalitat. Ho volem per escrit.

D’altra banda, donada l’envergadura i transcendència del projecte, pensem que l’assumpte mereix un estudi més seriós per part de tots els grups municipals que conformen la corporació de Benissa i des del grup socialista estem disposats a explorar qualsevol mesura legal que possibilite eixe estudi de la zona en forma de millora abans que l’Ajuntament es pronuncie sobre el conveni presentat per l’empresa promotora.

La nostra postura està lluny de la voracitat urbanitzadora però també de l’ús electoralista.

El Partit Socialista coincideix amb l’opinió de la ciutadania, al nostre parer majoritària, que vol conjugar la màxima protecció possible del nostre patrimoni natural amb la necessitat de promoció econòmica i de creació de llocs de treball.

Per tot això, entenem que hem de buscar el major consens amb totes les forces polítiques i amb l’opinió pública per a arribar a la millor solució per al poble de Benissa, sempre respectant la legalitat i els legítims interessos dels propietaris.

Demanem estudi, reflexió i negociació sense precipitar-nos en l’adopció d’acords tan importants per al futur de Benissa. En eixe sentit, la suspensió de llicències ha de donar-nos temps per demanar els informes pertinents a les administracions competents i avançar en el consens sobre el planejament urbanístic del nostre municipi”.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?