Comunicat

Comunicat del Grup Municipal Popular de l’Ajuntament de Benissa

El Grup Municipal Popular de l’Ajuntament de Benissa, en referència al comunicat emès pel Grup Municipal del PSOE, vol manifestar que:

“Secundem totalment la proposta del Grup Municipal Socialista de crear una Comissió d’Investigació. És més, estava previst i anunciat verbalment a tots els grups la celebració d’una reunió per a retre compte de les obres realitzades per aquesta empresa al Carrer Puríssima, que pateixen un retard important i han tingut moltes incidències.

El Grup Popular és el primer interessat en què no existisca cap dubte sobre la procedència i legalitat de tots els processos contractuals, siguen amb aquesta empresa o qualsevol altra. A més, anem a proposar que siga el Grup municipal Socialista, que ha tingut la iniciativa, qui presidisca aquesta comissió d’investigació.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?