Política

El CIBE-BLOC reclama una gestió més trasparent i participativa per definir el model de ciutat

Trenta-tres idees per canviar d’estil i trenta-tres compromisos per millorar el poble. Esta és la idea força que defineix el programa electoral del CIBE-BLOC, una coalició que es presenta com una “opció diferent” a la dels partits majoritaris. Una altra forma de fer les coses basada en una gestió més transparent i participativa, a fi que els ciutadans siguen qui definisquen el model de ciutat per al futur. Així ho va dir el cap de cartell, Jaume Ortolà, referint-se a la forma de governar aplicada pel Partit Popular. Ortolà va ser clar en este tema: “Cal guanyar diners, tot el món vol progressar, però cal fer-ho amb la faena ben feta, no mitjançant l’especulació”.

L’ideari polític del CIBE-BLOC es basa en quatre pilars: el desenvolupament sostenible, la participació ciutadana, la transparència i la proximitat al ciutadà. Per això plantegen un model econòmic més dispers i sense una dependència tan gran de la construcció. Com alternativa aposten per animar l’esperit emprenedor, la formació i la innovació com a base per augmentar la competitivitat. A més, cal donar, al seu entendre, un nou impuls a la cultura perquè “està estancada”, segons Ortolà, i eliminar la corrupció perquè “produeix sobrecostos en les obres, es malbaraten diners i es desatenen necessitats bàsiques com la Sanitat i l’Educació”, va dir el candidat a la batlia. “Tenim el dret cívic”, va afegir, “d’alçar la veu i dir que tot açò no és bo”.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?