Natura

L’oposició durà al ple un acord per a blindar el sòl del pla del golf

En la presentació de la Plataforma per la protecció del patrimoni agrícola del darrer dijous els membres del col·lectiu (oposició, El Runar i els propietaris afectats pel pla de Benissa Golf SL) van anunciar una proposta de resolució per a la seua aprovació en el ple del 7 de juny. Així, l’acord, amb el suport d’avantmà de part del PSOE, PSI i Bloc, proposa, en primer lloc, “rebutjar immediatament el pla de millora presentat de Benissa Golf SL, sense esperar cap procés de tramitació iniciat”.

En segon lloc, l’acord estipula “assegurar a la població que no es repetirà la situació d’indefensió dels propietaris que implica vetar l’aprovació de plans de millora presentats o per presentar si no és mitjançant una modificació de l’actual i vigent PGOU que haurà de ser aprovada per la totalitat dels grups polítics”. Així mateix, la proposta també argumenta que “aquesta modificació no s’iniciarà fins que s’haja produït una consolidació del sòl urbà i urbanitzable que queda per desenvolupar”.

Com a quart punt, es demana que “es prenguen les mesures corresponents per a la requalificació del sector de La Ràpita de sòl urbanitzable a sòl d’especial protecció amb la finalitat de conservar i evitar urbanitzacions en paratges emblemàtics com aquest i amb l’objectiu d’impedir les futures ampliacions d’urbanitzacions existents”.

Finalment, se sol·licita “tramitar a la conselleria l’esmentada rectificació perquè s’incloga al PGOU”.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?