Natura

El pla de Benissa Golf desenvolupa el 66% del sòl urbanitzable previst per a 20 anys

Escassesa de previsions. Posat que es porte a terme finalment el macroprojecte de 4.700 habitatges i dos camps de golf promogut per Benissa Golf SL, el municipi benisser esgotarà amb només una actuació urbanística una superfície superior al 66% del sòl urbanitzable contemplat en el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), en vigor des del 2003. Això és, l’ordenament regulador que va rebre el vistiplau fa dos anys recull per a edificar 5,5 milions de metres quadrats.

El macroprojecte que va ser presentat la passada setmana a l’Ajuntament de Benissa i en la notaria de la població abasta una superfície total de 3.636.000 metres quadrats, i arriba a situar-se en el 66% de la previsió de sòl urbanitzable del municipi el desenvolupament del qual està previst per als propers 20 anys, segons la filosofia del pròpi pla general.

De l’espai total que contempla la proposta de Benissa Golf SL(participada en un 50% per Promociones i Propiedades Inmobiliarias Espacio i un 25% per Edificaciones Calpe, mercantil que pertany al grup Ballester), la majoria és sòl no urbanitzable amb el que seria necessària la seua requalificació per part de l’ajuntament. Una transformació de la categoria de la superfície que no estarà permesa a partir de l’entrada en vigor de la Llei d’Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge (Lotpp) prevista per al proper mes de juny després de la moratòria d’un any concedida per la Conselleria de Territori i Habitatge. La presentació del pla en aquest maig podria eximir el projecte de les determinacions de la nova llei.

El pla, del que el batle va dir que es prendrà una decisió “després que ho conega la ciutadania i hi haja un debat entre tots els ens afectats” -fins i tot s’ha parlat d’un possible referèndum-, construiria sobre sòl que actualment està catalogat com a agrícola d’interès paisatgístic. Excepte el cas del sector urbanitzable de La Ràpita, en tota la resta de les llomes de Vinyent, Lleus, Benimarraig o Bombí les noves edificacions no poden superar una planta d’altura, han d’estar folrades de pedra en sec i la seua arquitectura ha d’integrar-se en el paisatge. A més, si es tallen arbres per a l’edificació han de plantar-se el mateix nombre en un altre lloc.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?