General

Una empresa edificarà 40 cases de luxe en una muntanya amb vista al Penyal d’Ifac

L’empresa “Mediterráneo Residencial S.A.” construirà una urbanització de luxe en la zona coneguda com a “Racó de Galeno”, a Benissa.

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) va publicar ahir un edicte del batle de Benissa, Juan Bautista Roselló, en què es detalla que el programa urbanístic es va aprovar de manera definitiva al març de 2003 i es va adjudicar la condició d’urbanitzador a l’empresa “Mediterráneo Residencial S.A.”, lligada a l’expresident del PP local, Pedro Martínez.

No obstant això, més tard, el 18 de juliol de 2006, es va modificar el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) per a canviar aspectes de l’ordenació detallada del sector “Racó de Galeno”. El passat mes de juliol, la Junta de Govern Local aprovà definitivament el projecte de reparcel·lació.

La urbanització de luxe prevista en la zona suposarà construir 40 habitatges unifamiliars en parcel·les de 1.500 metres quadrats. La superfície del programa és plena muntanya, al costat de la partida Pedramala i les obres d’urbanització de vials i infraestructures ja s’han portat a terme per part de la promotora. Els habitatges no podran superar les dues altures, segons fonts municipals.

Els futurs habitatges, sens dubte, comptaran amb una vista paisatgística incomparable amb el *enyal d’Ifac de Calp i la platja de Benissa al fons. De fet, la urbanització se situarà entre la zona costanera de Benissa i el seu nucli urbà.

En el document publicat al BOP també es resolen les al·legacions presentades. El batle, a més, resol que s’integre en el Patrimoni Municipal del Sòl (PMS) les parcel·les adjudicades a favor de l’Ajuntament de Benissa en el projecte de reparcel·lació aprovat en la zona del “Racó de Galeno”.

No obstant això, contra l’acord encara es pot interposar recurs de reposició amb caràcter potestatiu per l’òrgan administratiu que va dictar l’acte. Així mateix, es podrà interposar un recurs contenciós-administratiu davant els jutjats d’Alacant.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?