General

Se suspenen les llicències de crematori per a evitar que el de Bonaire puga funcionar

Benissa és probablement el municipi de la Marina Alta que compta amb un millor polígon industrial que a més està dividit en tres sectors. Dins del concepte d’indústria s’inclou el negoci de tanatori, pompes fúnebres i crematori i un nou còdex legal contempla la ubicació d’aquest tipus d’instal·lacions fins i tot als nuclis urbans. Però en la idiosincràsia de la gent encara no s’ha incorporat la normalitat de contemplar una xemeneia fumejant pel foc que crema un difunt.

En aquest sentit, l’equip de govern del PP de Benissa va proposar al ple del passat dimarts un punt per a modificar el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) i així possibilitar que la instal·lació de crematori fóra únicament viable al polígon la Pedrera. Una iniciativa que va xocar amb el posicionament dels grups de l’oposició que van exigir que la infraestructura només poguera situar-se al cementeri.

La polèmica pel crematori ve des de lluny. Des del primer moment sobretot el grup CIBE-Bloc va mostrar la seua oposició a l’activitat al Pla de Bonaire, una zona propera a cases habitades. No obstant això, l’ajuntament va concedir a l’empresa que promovia el negoci la llicència per a construir un tanatori i pompes fúnebres, sense contemplar la possibilitat d’incineració.

A pesar de tot, l’empresa va iniciar la construcció del negoci fent-se la desentesa pel que fa a les indicacions del consistori i bastí una xemeneia que seria utilitzada per al servei de crematori.

Com que els portaveus dels grups no es posaven d’acord i el batle, Juan Bautista Roselló, no estava segur de poder prohibir una activitat al municipi, el batle va tallar el ple per a celebrar un recés durant el qual es va reunir amb el secretari de la corporació per a avaluar altres possibilitats.

Acord final

Després d’una conversa fora del saló de plens, el batle va proposar l’acord en què consta que “se suspenen llicències de l’activitat de crematori a tot el terme municipal”. Una mesura provisional que té com a objectiu que l’empresa no puga sol·licitar la llicència per a activitat d’incineració. Amb aquesta última redacció es van posicionar a favor tots els grups (PP, PSOE, CIBE-Bloc i PSI) i, per tant, es va aprovar per unanimitat. D’aquesta manera, en els pròxims dies els grups polítics hauran de decidir on es permet la ubicació d’un crematori a Benissa després de les desavinences exposades durant el ple.

A pesar de l’acord unànime, durant el debat, el portaveu del grup municipal socialista, Vicent Cabrera, va advertir a la resta de regidors que “abans de fer res hauríem de parlar amb l’empresa per a conèixer la situació jurídica perquè immediatament després de prohibir l’activitat hi haurà una reclamació”.

Però a més el socialista Cabrera va alertar finalment que “la indemnització a què s’enfronta l’ajuntament pot ser important i veuríem llavors com la paguem”.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?