General

Retarden fins desembre la concessió per a urbanitzar el litoral verge de la Llobella

Els sis programes tècnics presentats per a desenvolupar el sector de sòl urbanitzable de la Llobella-1 es van exposar el dijous a la vesprada al saló de plens de l’Ajuntament de Benissa perquè els assistents al Consell Municipal d’Urbanisme decidiren quin d’ells era el més idoni per a la seua execució. Abans, diversos manifestants -contraris a la urbanització de la Llobella- van penjar pancartes enfront del consistori rebutjant el projecte urbanístic per a aquesta zona del litoral de Benissa que es traduirà en 175 habitatges i 525 habitants.

En l’exposició de les sis propostes presentades tant l’arquitecte municipal, Bernardino Ferrando, com el batle de Benissa, el popular Juan Bautista Roselló, van confirmar que cap d’elles complia al 100% amb els criteris desitjats pel consistori. No obstant això, l’arquitecte va assenyalar que n’existien dues que s’apropaven als quatre criteris bàsics per a acceptar el programa urbanístic. Aquests es van definir en el transcurs de la presentació dels projectes sota les idees de: idoneïtat de l’estructura viària en el sector, el posicionament dels equipaments públics, com es relacionen els usos terciaris i residencials en el dibuix del plànol d’execució i també com es connecten els espais lliures (places i parcs) amb els usos terciaris.

Alguns dels assistents van demanar que si hi havia dues que complien millor amb els criteris tècnics, de cara a prendre una decisió aquesta es prenguera solament entre aquells projectes més complets. No obstant això, al final, van decidir estudiar els plànols de les sis promotores (Hazazel SL, Llobella Mar, Cassady Investment SL, Hiberma Playa, JPC Urbanismo i Inmobiliaria Espacio). En la sessió ordinària de desembre el Consell d’Urbanisme es decantarà pel projecte que, segons el batle, s’executarà.

Encara que el Consell d’Urbanisme és un òrgan assessor del consistori, tot sembla indicar que serà aquest i no la Comissió d’urbanisme la que decidisca el projecte. Per aquesta raó un dels veïns assistents va preguntar al batle si “a partir d’ara l’urbanisme no el van a decidir els polítics i sí els veïns que assistisquen a les reunions”. La pregunta es va emmarcar en un moment en què, els assistents volien saber si l’equip de govern es pronunciava per un dels projectes. No obstant això, el batle no es va pronunciar per cap en concret i va reiterar que és bo que la gent participe en democràcia i opine sobre el futur del municipi, pel que li van respondre que si cap alternativa complia al màxim amb els criteris municipals “perquè no es retiraven les sis i s’iniciava de nou el procés”. Juan Bautista Rosselló va explicar que tot el municipi està d’acord amb la idea d’urbanitzar la Llobella i crear serveis municipals a la zona.

Algun resident estranger va preguntar si es podia construir un hospital al sector urbanitzable a la qual cosa van respondre que si, encara que el permís l’ha d’autoritzar la Generalitat. També va sorgir en el debat la necessitat de crear places hoteleres.

Amos de les terres

En el transcurs de la reunió l’Agrupació d’Interès Urbanístic la Llobella es va presentar. El seu president, Juan Crespo, va remarcar que comptaven amb el 62% del sòl urbanitzable i que en les properes setmanes estudiaran els sis projectes i es decantaran per un d’ells.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?