Natura

El pla per urbanitzar La Llobella no té estudi d’impacte ambiental

L’associació Abusos Urbanístics No (AUN) va presentar la passada setmana al·legacions a la urbanització de l’única zona verge que resta en el litoral entre Moraira i Altea, el paratge costaner de Benissa conegut com La Llobella.

Segons AUN, els vuit projectes presentats que pretenen edificar fins a 172 habitatges i que es trobçn exposats al públic contenen “tot un seguit de vicis” que d’aprovar-se “serien determinants de nul·litat”. Un d’ells és la “manca d’un estudi d’impacte ambiental” que per a AUN “resulta imprescindible” per a avaluar l’afecció de les construccions en un paratge format principalment per abancalaments de cultius tradicionals com la vinya i l’olivera.

A més, els conservacionistes van al·legar que en l’expedient del Pla parcial de desenvolupament del sector La Llobella-2 “manca la certificació que el promotor Agrupació d’Interès Urbanístic (AIU) és suficientment solvent”. Pel que fa a això, el batle, Juan Bautista Roselló, va expressar que existia la possibilitat que fora el propi ajuntament el que actuara de promotor urbanístic “per a aconseguir que el projecte que es trie finalment respecte les característiques mediambientals de La Llobella”.

En el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Benissa La Llobella està dividida en tres sectors que sumen una superfície total de 617.512 m2 en els quals es construiran 383 habitatges. En el cas del tram costaner, el Pla parcial abasta 109.000 m2 i s’edificaran unes 172 cases.

Reprenent la qüestió de l’AIU, Abusos Urbanístics No també va manifestar en les al·legacions que “els participants d’aquesta que són propietaris de terrenys de secà, que reuneixen més del 50% de la unitat d’execució, tenen interessos exclusivament comercials contraris als dels propietaris, uns residents, de les cases edificades fa més de 30 anys”. Finalment, els conservacionistes van al·legar que el projecte d’urbanització de La Llobella “no compleix les normes i disposicions de la futura nova Llei Urbanística Valenciana (LUV) d’acord amb la carta del president de la Generalitat i el conseller Blasco enviada a tots els municipis el 30 de juliol de 2004”.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?