General

Reiniciem Benissa convida a Arturo Poquet a eixir del seu despatx i vore que La Llobella no es sól urbà consolidat

La zona de Patmore
La zona de Patmore

Reiniciem Benissa, vistes les reiterades declaracions de l’alcalde Arturo Poquet on manifesta que La Llobella es Sòl Urbà Consolidat, li recomana que isca del seu despatx per a comprovar que La Llobella, i en concret la zona de Patmore, és una zona en estat natural sense cap tipus de requisit urbanístic per a considerar-se Sòl Urbà Consolidat.

Sembla, per tant, que és necessari refrescar què és aquest tipus de sòl urbà consolidat, format pels terrenys que han obtingut la condició de solar. Aquests terrenys han de tindre accés rodat pavimentat per tots els costats, subministrament d’aigua potable i d’energia elèctrica en quantitat adequada per a l’actuació a desenvolupar, connexió al clavegueram, estar delimitats per voreres i tindre enllumenat públic, tots requisits indicats pel text refòs de la LOTUP.

Si el Partit Popular de Benissa xafara la zona podria comprovar fàcilment que el que hi ha realment és una massa forestal important, sense que es complisca cap dels requisits que marca la llei autonòmica per al Sòl Urbà Consolidat. Des de la plataforma indiquen que un plànol de planejament incorrecte pot indicar el que vulga, però no es correspon amb la realitat i, per tant, no genera cap dret als propietaris.

Reiniciem Benissa es mostra favorable a la proposta de suspensió de llicències a Patmore proposada pel regidor del CIBE Isidor Mollà, però destaca que aquesta solució és un pegot temporal, ja que només pot ser aplicada per un termini màxim de dos anys.

La plataforma ciutadana proposa tres opcions per a protegir definitivament la zona: Reclassificar el sòl com a Sòl No Urbanitzable d’Especial Protecció, vist el seu estat natural i grans valors mediambientals i paisatgístics; expropiar els terrenys pel seu interés general i vist que la compensació econòmica seria molt més reduïda del que diu l’equip de govern en estar en estat natural i haver de valorar-se segons el seu rendiment agrari; i per últim, adquirir la titularitat dels terrenys compensant a la part propietària amb drets edificatoris durant l’aprovació del nou PGOU.

Reiniciem Benissa considera que la falta de proactivitat d’Arturo Poquet, sense aportar cap tipus de solució pràctica, només afavoreix als promotors immobiliaris i és un perill perquè els benissers i benisseres es queden sense un paisatge estimat i volgut.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?