General

L’Ajuntament de Benissa s’adhereix al pla de pobresa energètica de la Conselleria d’habitatge, obres públiques i vertebració del territori

Pobresa energètica
Pobresa energètica

L’Ajuntament de Benissa s’ha adherit al pla de pobresa energètica de la Conselleria d’habitatge, obres públiques i vertebració del territori, després de ser aprovat per unanimitat per la Junta de Govern municipal.

Aquest pla va dirigit a aquelles llars que pels seus ingressos no poden afrontar el pagament dels subministraments d’energia elèctrica, gas i aigua i a les famílies que s’han vist privades de la propietat del seu habitatge o han sigut desnonades per no poder atendre els seus pagaments i havent accedit a un lloguer social, manquen de capacitat econòmica per a fer front al pagament.

Els beneficiaris d’aquesta ajuda hauran d’estar empadronats al municipi i acreditar la seua situació de pobresa energètica i lloguer social sobre la base d’uns barems econòmics:

  1. Que els ingressos siguen inferiors a 1,5 vegades l’IPREM (11.182,71 euros), per a unitats familiars i de convivència.
  2. Que els ingressos siguen inferiors a 2 vegades l’IPREM (14.910,28 euros), per a unitats familiars i de convivència en la qual algun dels seus membres tinga alguna discapacitat o es trobe en situació de dependència.

Les sol·licituds es tramitaran, abans de l’1 d’abril, previ informe dels Serveis Socials de l’Ajuntament, sempre amb cita prèvia. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h, telèfon 96 573 11 97, o serviciossociales@ajbenissa.es


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?