General

El TSJ obliga a Benissa a aclarir als veïns el cost d’urbanització del Pla de Carrals

L’Ajuntament de Benissa haurà de redactar de nou el projecte d’urbanització del polígon industrial del la zona industrial del Pla de Carrals i explicar als propietaris quin va ser el cost total de les obres que van pagar. Així ho diu la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ) dictada el passat 18 d’abril i que dóna la raó a un veí afectat que va presentar un recurs davant la Sala del Contenciós-Administratiu.

No és la primera vegada, ja existia amb anterioritat una sentència contrària a l’ajuntament sobre aquest mateix assumpte. En els dos casos les discrepàncies entre l’equip de govern del Partit Popular i els propietaris es deuen a la liquidació dels costos d’urbanització que l’ajuntament va cobrar als afectats. L’ajuntament va cobrar en concepte de liquidació provisional un import d’1,7 milions d’euros, un 20% més del que s’havia previst en el primer projecte.

No obstant això, encara que així la llei ho obliga, huit anys després de l’aprovació del pla parcial l’ajuntament encara no ha dut a terme la liquidació definitiva, document en què s’estableix i determina la despesa real efectuada i els conceptes que permeten als propietaris conèixer les partides que han pagat mitjançant pagaments a l’agent urbanitzador.

En aquest sentit, fa dos anys hi va haver una sentència que obligava l’ajuntament a incoar l’expedient de liquidació definitiva. Un document que no s’ha elaborat encara malgrat el requeriment i que ara també reclama la nova sentència judicial.

Nul·litat

Amb tot i segons van denunciar els afectats la sentència d’ara “és més greu” ja que “demana que s’incoe un expedient administratiu de revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat de la majoria dels actes com són l’aprovació de projectes i la contractació d’obres”.

Arran de la sentència, per als afectats l’ajuntament “no solament haurà d’aclarir i justificar els diners pagats pels veïns en concepte de quotes d’urbanització” al Pla de Carrals sinó que a més “està condemnat a obrir un expedient per a revisar tot un seguit d’actes que, amb el transcurs del temps es veuen menys clars”. Els actes declarats nuls contemplen l’aprovació dels projectes així com l’increment del cost de les obres d’urbanització.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?