General

El PSPV afirma que unes fotos mostren que Roselló s’ha fet la casa nova

La polèmica que envolta la casa que el batle, Juan B. Roselló, ha alçat a partir d’una vella casa de camp (en una parcel·la de 7.038 m2) de la partida Grumers segueix el seu curs. El PSPV benisser va denunciar ahir que “la casa antiga ha estat totalment demolida i ara s’està construint una altra totalment nova”.

Aquesta acusació la realitza el grup socialista a partir d’unes fotografies a què ha tingut accés i pel que recorden que la llei només empara la construcció d’una casa en sòl agrícola a partir d’una parcel·la de 10.000 m2.

A més, en el seu comunicat insta el batle per tal que cite els articles concrets del PGOU de Benissa i de la Llei del sòl no urbanitzable als quals s’acull “per a modificar la llicència de rehabilitació atorgada a una llicència de construcció d’habitatge de nova planta”.

Per altra banda, el PSPV li “recorda novament l’obligació legal que té de posar a la disposició dels seus regidors la llicència d’obres atorgada i la còpia de la documentació de l’expedient”. Així mateix, el grup municipal demana al batle popular que “es porte a terme la inspecció immediata de les obres”, sobre la qual Roselló va afirmar divendres passat que no tenia cap problema perquè estava segur de la legalitat de les obres de la seua propietat.

Amb tot, el grup socialista sol·licita que s’aclarisquen els fets de forma urgent que per “si sols poden ser constitutius d’una infracció contra l’ordenació del territori”.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?