General

El Pla General d’Ordenació Urbana entrarà en vigor a partir del 2 de desembre

Abusos Urbanístics No sol·licita la seua paralització per la reforma de la LRAU.

El passat 14 de novembre apareixia publicat al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant l’anunci del nou Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU). A partir d’aquesta data es deixa un marge de 15 dies hàbils per a l’entrada en vigor d’aquest document i, per tant, la data concreta de posada en funcionament del PGOU serà el dimarts 2 de desembre, segons han assenyalat fonts municipals. Aquest Pla General substitueix a l’aprovat en 1982 i en ell es fixen una sèrie d’objectius entre els quals destaca l’adaptació a la legislació sectorial, la fixació de les àrees de desenvolupament urbà, la creació de parcs públics, la incorporació dels plans especials de protecció del nucli antic i desenvolupament de la franja litoral. A més, inclou també la fixació de l’àrea de desenvolupament turístic en creixement residencial, únicament d’habitatge unifamiliar asilat, i àrees alternatives, la resolució de la falta de xarxa de sanejament en l’àrea de la costa, l’ordenació del sòl no urbanitzable i els criteris per a la recalificació del sòl assenyalant zones i usos.

L’alcalde, Juan Bautista Roselló, ha mostrat la seva satisfacció per la publicació d’aquest document perquè “ens permet disposar d’un instrument d’enorme utilitat en el camp urbanístic”. “El nou PGOU”, afegeix, “ens garanteix tenir una seguretat jurídica a l’hora d’actuar, a més d’aportar-nos unes normes modernes i adequades per a conjugar el creixement del municipi amb el desenvolupament sostenible d’aquest” . El pla permetrà el desenvolupament d’una vintena de sectors amb una superfície total d’uns tres milions de metres quadrats urbanitzables.

PARALITZACIÓ PER LA LRAU

Des d’Abusos Urbanístics No es té una visió distinta del tema perquè temen que l’entrada en vigor del nou PGOU engegue una febre urbanística desmesurada. El president d’aquesta associació, Charles Svoboda, un ciutadà canadenc resident a Benissa, ha sol·licitat la paralització del document fins que es concreten les reformes de la Llei Reguladora de l’Actuació Urbanística (LRAU) promeses pel govern de la Generalitat Valenciana. El propi Svoboda ha remès a la Conselleria de Territori i Habitatge un escrit en el qual exigeix la suspensió de la LRAU fins determinar el grau de modificació i els nous paràmetres que han de regir-la. “Creiem”, assenyala Svoboda, “que necessitem una llei més profunda que ajude més als propietaris en la defensa dels seus interessos i, per altra banda, controle la relació de l’agent urbanitzador amb els ajuntaments”.

Una altra de les premies necessàries abans de l’entrada en vigor del PGOU és, en opinió de Charles Svoboda, la constitució formal del Consell d’Urbanisme, Medi ambient i Patrimoni Cultural, aprovat pel ple a la fi de la passada legislatura. Aquest òrgan és merament consultiu i estarà integrat per tècnics, polítics i representants de tots els sectors de la societat (professionals, ecologistes, associacions de veïns, etc.) per a analitzar i debatre totes aquelles actuacions urbanístiques que afecten al disseny de la ciutat.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?