General

Benissa crea un consell assessor per a aconseguir un desenvolupament urbà sostenible i evitar conflictes

Pel seu interés reproduïm aquesta notícia apareguda al diari EL PAIS el 19 de febrer de 2003:

En la política urbanística participen tots. Sota aquesta premissa neix el Consell Municipal d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament de Benissa, integrat per 35 membres en representació de veïns, constructors, arquitectes, polítics i ecologistes, que s’encarregaran d’assessorar i marcar la línia que en matèria urbanística seguirà aquest municipi turístic. El batle, Juan Bautista Roselló, del PP, confia que el nou ens municipal permeta arribar a un “desenvolupament urbà sostenible” amb la participació ciutadana. Els dictàmens no seran vinculants.

Com a conseqüència de les fortes crítiques i mobilitzacions pels resultats no previstos per l’aplicació d’alguns articles de la Llei Reguladora de l’Activitat Urbanística (LRAU) i pels abusos que s’estan produint entre alguns propietaris, l’Ajuntament de Benissa, en mans del PP, va presentar ahir els estatuts per a la immediata creació d’un innovador Consell Municipal d’Urbanisme i Medi Ambient. “De tots és coneguda la polèmica suscitada per una inadequada aplicació de la LRAU o la falta de transparència i participació dels agents socials en els plans urbanístics dels ajuntaments”, va declarar el batle, Juan Bautista Roselló, del PP.

Per a evitar aquestes situacions l’Ajuntament d’aquest poble de 12.500 habitants de la Marina Alta, i amb un dels termes municipals més grans de la província d’Alacant (69 quilòmetres quadrats), ha constituït aquest Consell Municipal d’Urbanisme, que estarà integrat per 35 membres i es reunirà cada tres mesos. El batle va explicar que representants d’associacions veïnals, ecologistes, arquitectes, aparelladors, empreses constructores, advocats, tècnics municipals d’urbanisme, sindicats de la construcció, comerciants, empresaris, associació de mestresses i consumidors, jubilats, partits polítics i entitats cíviques i culturals integraran aquest Consell, que per a aconseguir major operativitat constituirà una comissió permanent que es reunirà cada dos mesos.

Juan Bautista Roselló considera necessari constituir aquest òrgan consultiu, pioner en els ajuntaments valencians, per a evitar abusos urbanístics. “Els seus dictàmens no seran decisius, però és evident que no s’adoptarà una decisió política contra els criteris del Consell”, va avançar el batle, que confia que el nou òrgan siga molt àgil en el debat i en les resolucions.

L’Ajuntament de Benissa es troba en aquests moments en la recta final de l’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU). El seu vistiplau definitiu el donarà la Direcció territorial d’Obres Públiques a principis de març. El nou planejament contempla la declaració d’un 35% del sòl del terme municipal com a no urbanitzable d’especial protecció. Un altre 35% es reserva com a no urbanitzable i el 30% restant es declara sòl urbà. Aquest poble, amb quatre quilòmetres de costa, està desenvolupant nombrosos plans urbanístics que busquen, segons va explicar el batle, la “sostenibilitat” i la major participació possible entre tots els afectats.

Charles Svoboda, president de l’associació Abusos Urbanístics No, va manifestar ahir la seua satisfacció per aquesta proposta que ha introduït “certes millores que van cap a una nova i millor direcció en el procés de participació ciutadana en les decisions que afecten a tots”.

El representant d’aquest col·lectiu va aplaudir la “estreta col·laboració” que a partir d’ara es tindrà amb l’Administració Pública en matèria urbanística, i confia que aquesta iniciativa s’estenga a altres pobles del País Valencià.

Encara que va reconèixer que el PGOU es troba en la seua fase final d’aprovació, el batle va dir que és “un document viu en constant modificació, i en aquest moment seran els veïns els que aporten les seues opinions”, va explicar Roselló.

El Consell també s’encarregarà d’assessorar a l’Ajuntament de Benissa en matèria mediambiental, ja que elaborarà un pla estratègic per a la implantació de l’Agenda Local 21. “Busquem un desenvolupament sostenible del poble, respectant el medi ambient i al mateix temps buscant el desenvolupament urbà”, va resumir el batle.

No obstant això, alguns representants veïnals i dels partits en l’oposició es van mostrar ahir més escèptics en considerar que aquest Consell, amb quatre reunions anuals i 35 membres, serà “poc operatiu”, i temen que les opinions dels constructors o dels promotors tinguen més pes que la dels veïns afectats.

Enllaç
Notícia original


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?