General

Els independents demanen gestió directa per al desenvolupament de la ciutat

Davant de l’imminent entrada en vigor del nou Pla d’Ordenació Urbana i el desenvolupament del sòl urbanitzable, els membres del CIBE-BLOC han demanat que l’Ajuntament prenga la iniciativa perquè el creixement de la ciutat siga sostenible. Els independents exigeixen el respecte pels valors paisagístics i ambientals i per la qualitat dels espais urbans a configurar. Així mateix, segons el seu entendre, cal avançar-se i plantejar les línies mestres essencials per a l’ordenació d’àrees essencials com la Ciutat-Jardí, la Ronda Nord i La Llobella, per tal que no siguen objectiu d’interessos econòmics i de pura especulació. El portaveu del grup, Isidor Mollà, ha assenyalat que “no volem que determinades empreses presenten alternatives tècniques que no afavoriran al disseny de la ciutat sinó a la seua butxaca”, “L’Ajuntament”, afegeix, “està acceptant tot allò que li ve de fora, estem molt preocupats i per això som partidaris de la gestió directa per a totes estes zones”.
En una moció presentada en el plenari ordinari, CIBE sol·licita que per part dels serveis tècnics es redacten propostes preliminars d’ordenació d’estos sectors i es faça una avaluació, per experts acreditats, de totes les alternatives de planificació que ja han arribat o arriben. L’objectiu és valorar la qualiat de l’espai urbà definit, les estructures urbanes dissenyades -equipaments, zones verdes, xarxa viària, etc.,- en relació a la del territori i de la ciutat. A més a més, cal convocar concursos d’idees per al desenvolupament d’estes àrees i fomentar el debat públic i la participació ciutadana. “El que es pretén”, subratlla Mollà, “és recuperar la tradicional estima pels nostres valors patrimonials que han sigut el seny d’identitat de la nostra població”.
Esta moció no ha passat la votació d’urgència perquè la resta de formacions polítiques han dit que necessita d’un debat molt més profund i, a més, el plenari no era el fòrum més adient. José Antonio Ivars, del PSI, ha dit que, fins i tot, està proposta implica, en el fons, la revisió del PGOU actual que encara no s’ha posat en marxa. Tot plegat s’ha acordat debatre totes estes qüestions en la primera reunió del Consell Municipal d’Urbanisme, Medi Ambient i Patrimoni Cultural.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?