General

El Bloc publica les retribucions dels regidors i càrrecs de confiança i demana una reducció del seu sou

La corporació municipal de Benissa en la legislatura 2011-2015
La corporació municipal de Benissa en la legislatura 2011-2015

En el pròxim ple ordinari del mes de juliol, a celebrar el pròxim dimecres 11, el grup municipal Bloc de Benissa – Coalició Compromís presentarà una proposta en forma de moció, on es demanarà la reducció del 10% del sou als regidors i regidores amb dedicació exclusiva i parcial, així com també i amb el mateix percentatge, el sou del personal eventual assimilat al grup A2, i un 5% als assimilats al grup C2, per tindre aquestos últims, uns sous nets més baixos, alhora que es demanarà també la reducció del 5% als membres del ple de l’Ajuntament de Benissa que no tenen cap dedicació exclusiva ni parcial i que perceben indemnitzacions en concepte d’assistència a òrgans col·legiats, una rebaixa, que sumada al 5% aprovat en l’anterior ple de juny, dóna el mateix percentatge que la rebaixa que es demana per als regidors de la corporació i el personal eventual assimilat al grup A2, això es un 10%. A més, des del Bloc volen que aquestes rebaixes s’apliquen ja en les retribucions del pròxim mes d’agost. Totes aquestes reduccions suposaran per a les arques de l’Ajuntament de Benissa un estalvi de vora 40.000 euros anuals que podran destinar-se a altres necessitats. A continuació es pot vore les retribucions brutes dels regidors amb dedicació exclusiva i parcial i del personal eventual de l’Ajuntament de Benissa.

RETRIBUCIÓ ALS CÀRRECS CORPORATIUS AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA I PARCIAL

Regidor amb dedicació exclusiva (En Francisco Montagut)
34.039,68 euros
12 pagues anuals, sense retribucions extraordinàries

Regidor amb dedicació exclusiva (En Arturo Poquet)
34.039,68 euros
12 pagues anuals, sense retribucions extraordinàries

Regidora amb dedicació exclusiva (Na Josefa Martí)
34.039,68 euros
12 pagues anuals, sense retribucions extraordinàries

Regidor amb dedicació exclusiva (En Jorge Ivars)
34.039,68 euros
12 pagues anuals, sense retribucions extraordinàries

Regidora amb dedicació parcial (Na Gloria Ivars)
17.019,84 euros
12 pagues anuals, sense retribucions extraordinàries

Regidora amb dedicació parcial (Na Raquel Soliveres)
17.019,84 euros
12 pagues anuals, sense retribucions extraordinàries

RETRIBUCIÓ AL PERSONAL EVENTUAL DE L’AJUNTAMENT DE BENISSA

Secretària alcaldia (Na Lorena Ivars)
Assimilació A2
26.343,96 euros
Retribucions brutes en 14 pagues iguals

Assessora de premsa (Na Mª Águeda Garrido)
Assimilació A2
26.343,96 euros
Retribucions brutes en 14 pagues iguals

Coordinadora de mobilitat urbana (Na Gema Femenia)
Assimilació A2
26.343,96 euros
Retribucions brutes en 14 pagues iguals

Coordinador general d’obres (En José Pineda)
Assimilació A2
26.343,96 euros
Retribucions brutes en 14 pagues iguals

Assessora de medi ambient (Na Cristina Jorge)
Assimilació A2
26.343,96 euros
Retribucions brutes en 14 pagues iguals

Assessor de residents estrangers (En Daniel Capó)
Assimilació C2
17.381,10 euros
Retribucions brutes en 14 pagues iguals

Assessor de serveis socials (En Luis Crespo)
Assimilació C2
17.381,10 euros
Retribucions brutes en 14 pagues iguals

Assesora d’inversions i ocupació (Na Mª Carmen Ripoll)
Assimilació C2
17.381,10 euros
Retribucions brutes en 14 pagues iguals

Coordinador instal·lacions esportives (En Juan Aranda)
Assimilació C2
17.381,10 euros
Retribucions brutes en 14 pagues iguals

Assessora de joventut (Na Mª Angeles Moll)
Assimilació C2
17.381,10 euros
Retribucions brutes en 14 pagues iguals

Pel que fa als membres d’aquest ple que perceben indemnitzacions en concepte d’assistència als diferents òrgans col·legiats, ja que aquestes quantitats són variables segons mesos i èpoques, des del Bloc indiquen que es podria parlar, fent una mitjana, dels vora 1.200 euros mensuals pel que fa a l’alcalde i als regidors del govern sense cap dedicació, que són l’alcalde Juan Bautista Rosselló, que a més, guanya ja, un sou públic a la Diputació d’Alacant que ronda els 73.000 euros anuals, i els regidors Francesc Xavier Estupinyá i Maria Francisca Capó i dels 500 euros dels regidors que formem els partits de l’oposició, això es, PSOE, CIBE i BLOC.

Des del BLOC de Benissa – Coalició COMPROMÍS estan convençuts que la proposta que volen presentar serà aprovada en el ple del pròxim dimecres, ja que vist el resultat de la votació d’una de les parts del punt tercer del passat ple ordinari de juny; Estudi i aprovació de la modificació de la base 40.2 del pressupost de l’exercici de 2011 prorrogat per a l’exercici de 2012, sobre indemnitzacions per assistència a sessions d’òrgans col·legiats aprovat amb els vots favorables del PP, PSD, BLOC i CIBE que consistia en la rebaixa del 5% als regidors que no tenen dedicació, estan segurs que aquesta mesura encaminada a estalviar encara més una bona quantitat de diners a les butxaques dels benissers comptarà amb el recolzament de tot el ple i serà aprovada finalment per unanimitat de tots els grups municipals, ja que el sentit contrari a la proposta, resultaria tremendament irresponsable i insolidari en uns moment com l’actual on Benissa s’acosta molt perillosament als 1000 aturats i es pateix, possiblement, la crisi econòmica més greu dels últims temps, mentre que el vot favorable no solament seria un gest de bona voluntat, sinó que seria també un xicotet exemple de contenció, austeritat i sacrifici dels representants polítics i dels treballadors eventuals que formen part del planter de l’Ajuntament de Benissa gràcies a la seua vinculació política.


Comentaris a la notícia

Pep

Molt bé està això. Lo de sempre: "ande yo caliente, ríase la gente". És vergonyós!!!!


Voleu deixar un comentari a la notícia?