General

Es publica la declaració d’activitats i béns del batle i dels regidors

Bitllet

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) ha publicat hui, dia 24 de febrer, la declaració d’activitats i béns del batle i de la resta de regidors de l’Ajuntament de Benissa, d’acord amb el Decret 191/2010 de 19 de novembre.

A continuació detallem les dades:

Juan Bautista Roselló Tent


Càrrec: Batle i regidor d’Urbanisme
Actiu:
Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): 40.090 €
Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat): 32.942 €
TOTAL ACTIU: 73.032 €
Passiu:
Crèdits, prèstecs, deutes, etc.: 112.070,15 €
Activitats: CÀRREC PÚBLIC: Diputat provincial

Josefina Ivars Ribes


Càrrec: 1a Tinent de Batle i regidora de personal, educació, manteniment d’edificis públics, centre urbà i cementeri.
Actiu:
Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): 94.756,03 €
Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat): 165.236,49 €
TOTAL ACTIU: 259.992,52 €
Passiu:
Crèdits, prèstecs, deutes, etc.: –
Activitats: –

Maria Francisca Capó Ausina


Càrrec: 5a Tinent de Batle i regidora d’Hisenda, Segurs i responsabilitat Civil.
Actiu:
Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): 2003,54 €
Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat): 20.300 €
TOTAL ACTIU: 22.303,54 €
Passiu:
Crèdits, prèstecs, deutes, etc.: 440.000 €
Activitats: Professional de banca

Xavier Estupiñá Pastor


Càrrec: 3r Tinent de batle i regidor de Tursine, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, CREAMA i Zona costanera
Actiu:
Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): 77.977,27 €
Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat): 2.000 €
TOTAL ACTIU: 79.977,27 €
Passiu:
Crèdits, prèstecs, deutes, etc.: 395.225,88 €
Activitats: Empresari de Cristalleria

Miquel Cabrera Ribes

Càrrec: 4t Tinent de Batle, regidor d’Agricultura, Zona rural i Joventut.
Actiu:
Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): 74.878,03 €
Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat): –
TOTAL ACTIU: 74.878,03 €
Passiu:
Crèdits, prèstecs, deutes, etc.: 40.200 €
Activitats: Treballador de fusteria

José María Serna Bello

Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Benissa Impuls, Cicle hídric, OMIC i Agenda Local 21
Actiu:
Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): –
Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat): 29.106 €
TOTAL ACTIU: 29.106 €
Passiu:
Crèdits, prèstecs, deutes, etc.: 12.558 €
Activitats: –

Maria Josefa Llopis Sendra

Càrrec: Regidora de Sanitat, de la Dona i Participació Ciutadana
Actiu:
Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): 2.548 €
Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat): –
TOTAL ACTIU: 2.548 €
Passiu:
Crèdits, prèstecs, deutes, etc.: –
Activitats: –

Raquel Soliveres Fullana

Càrrec: Regidora de Festes, Policia, Protecció Civil, Jutjat i Festes
Actiu
Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): 96.844,21 €
Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat): –
TOTAL ACTIU: 96.844,21 €
Passiu:
Crèdits, prèstecs, deutes, etc.: –
Activitats: Treballadora de perruqueria.

Vicente Cabrera Cabrera

Càrrec: Regidor
Actiu:
Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): 40.750,31 €
Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat): 6.200 €
TOTAL ACTIU: 46.950,31 €
Passiu:
Crèdits, prèstecs, deutes, etc.: 22.000 €
Activitats: Professional Advocat

Antonio Lorente Ricart

Càrrec: Regidor
Actiu:
Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): 120.000 €
Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat): 406,01 €
TOTAL ACTIU: 120.406,01 €
Passiu:
Crèdits, prèstecs, deutes, etc.: 53.936,13 €
Activitats: Funcionari públic Ensenyament

Juan Crespo Ortolà

Càrrec: Regidor
Actiu:
Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): 17.159,21 €
Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat): 6.679,83 €
TOTAL ACTIU: 23.839,04 €
Passiu:
Crèdits, prèstecs, deutes, etc.: 8.480,69 €
Activitats: Autònom de jardineria

Maria Teresa Ivars García

Càrrec: Regidora
Actiu:
Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): –
Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat): 7.885,67 €
TOTAL ACTIU: 7.885,67 €
Passiu:
Crèdits, prèstecs, deutes, etc.: –
Activitats: Treballadora d’Administració de Loteria

Maria Dolores Luna Martínez

Càrrec: Regidora
Actiu:
Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): 72.500 €
Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat): 25.046,35 €
TOTAL ACTIU: 97.546,35 €
Passiu:
Crèdits, prèstecs, deutes, etc.: 84.246 €
Activitats: Funcionaria pública Ensenyament

Isidor Mollà Carrió

Càrrec: Regidor
Actiu:
Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): 544.904,16 €
Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat): 100.000 €
TOTAL ACTIU: 644.904,16 €
Passiu:
Crèdits, prèstecs, deutes, etc.: 377.076 €
Activitats: Professional Veterinari

Maud Elisabeth Svoboda

Càrrec: Regidora
Actiu:
Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): 50.424,64 €
Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat): –
TOTAL ACTIU: 50.424,64 €
Passiu:
Crèdits, prèstecs, deutes, etc.: –
Activitats: –

Francesc Xavier Tro Molines

Càrrec: Regidor de Cultura, Patrimoni Històric i Normalització Lingüística
Actiu:
Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): 24.110 €
Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat): 3.000 €
TOTAL ACTIU: 27.110 €
Passiu:
Crèdits, prèstecs, deutes, etc.: 90.000 €
Activitats: –

Francisco Montagut Cabrera

Càrrec: 2n Tinent de Batle, regidor d’Esports i Serveis Socials
Actiu:
Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat): 58.623,95 €
Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat): 36.032,88 €
TOTAL ACTIU: 94.656,83 €
Passiu:
Crèdits, prèstecs, deutes, etc.: –
Activitats: –


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?