General

El Bloc de Benissa proposarà millores al Pla d’Acció Territorial d’Infraestructura Verda i Paisatge de la Comunitat Valenciana

Zona de bancals a Benissa
Zona de bancals a Benissa

El passat 9 de març per resolució del Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, es va sotmetre a informació pública el Pla d’Acció Territorial d’Infrastructura Verda i Paisatge de la Comunitat Valenciana. Aquest instrument d’ordenació territorial, que contempla la totalitat del territori valencià, assenyalarà les directrius, els objectius estratègics i els criteris per a fer compatible la protecció i posada en valor del paisatge amb el desenvolupament sostenible del País Valencià. També preveu la creació de la Infrastructura verda de la Comunitat Valenciana que estarà formada per la xarxa d’espais de major valor ambiental, cultural i visual, com a suport i marc del desenvolupament territorial sostenible a tot el territori valencià.

En el Pla d’Acció Territorial, Benissa, junt al Penyal d’Ifach a Calp i Teulada, queda integrada dins del Paisatge de Rellevància Regional núm. 26 (PRR 26) anomenat “Penyal d’Ifach i terrasses litorals de Benissa i Teulada” i el seu territori rural serà, per això, objecte de regulació especifica i de mesures de protecció paisatgística.

En eixe sentit, el BLOC de Benissa, de la mà del portaveu  Xavi Tro, aportarà per mig d’una moció al ple ordinari d’abril, propostes concretes a les determinacions del PRR 26 dins de l’àmbit del nostre territori, com la de configurar el corredor ambiental i cultural de la xarxa hidràulica del barranc del Quisi amb els de Paratella i Santa Anna, pels seus elevats valors naturals i patrimonials que permetrà, a més, la connexió ecològica i territorial amb el Parc Natural del Penyal d’Ifach, així com també establir mesures especifiques de protecció paisatgística per a garantir la salvaguarda de l’àmbit de La Ràpita, Albinyent i l’Alfama front a les possibles agressions d’abocadors, urbanitzacions salvatges i de grans infrastructures com la nova connexió Benissa – Calp paral·lela i que desdobla a la CN-332 que han pogut patir aquests paratges tan fràgils i valuosos per a Benissa des d’un punt de vista ambiental, cultural i visual.

Per tot això, el BLOC de Benissa espera que aquestes propostes siguen ben valorades i acceptades per la totalitat de la corporació municipal en els suggeriments i observacions a fer dins del tràmit de informació pública del Pla d’Acció Territorial i que aquestes siguen tingudes en compte per part de la Conselleria en la redacció final del document.

Des d’aquest partit indiquen que “Esperem que siguen tingudes en compte ja que molts col·lectius benissers, així com el BLOC de Benissa, hem defensat sempre i creguem en el valor del paisatge del nostre municipi com a principal motor del turisme i el millor actiu per a que ens visiten. En eixe sentit, ara es el moment i l’oportunitat, més enllà dels discursos, de posar-ho en pràctica en les accions concretes de gestió i inversions públiques que implementarà aquest pioner Pla d’Acció Territorial”.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?