General

Creama informa de les ajudes als autònoms convocades per la Direcció General de Treball

Imatge de la campanya
Imatge de la campanya

El termini per a sol·licitar estes ajudes finalitza el pròxim 11 d’octubre. Les persones físiques treballadores per compte propi o autònomes rebran la información d’estes ajudes en qualsevol de les agències de Creama.

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocat les ajudes destinades a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Per Compt Propi o Autònoms de la Seguretat Social dins del Programa de Foment del Treball Autònom en la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2017.

Les ajudes van destinades a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (RETA), de les persones treballadores autònomes o per compte propi de la Comunitat Valenciana que dins de l’exercici 2017 hagen cotitzat o etiguen en condicions de cotitzar almenys tres anys i fins un màxim de cinc anys ininterrompudament, a l’empar del capítol II de les bases reguladores.

Entre altres requisits, les persones beneficiàries han d’estar donades d’alta en el Règim Especial de Treballadors Per Compt Propi o Autònoms de la Seguretat Social, desenvolupar la seua activitat económica a títol lucratiu, de forma habitual, personal i directa en la Comunitat Valencia, no tindre persones treballadores a càrrec seu contractades per compte d’altre i tindre complits 19 anys d’edat.

La quantia de la subvenció será com a màxim la suma de les quotes mensuals que la persona beneficiària hauria d’abonar al REPTA durant este exercici 2017, en l’import corresponent a la base mínima de cotització com a autónoma en atenció a la seua edat, limitada al período en què es complisca el requisit d’antiguitat establit en l’article 19.2 de les bases reguladores. En la dita quantia no sínclourà la quantitat corresponent a la protección per incapacitat temporal, la cotització al sitema específic de protección per cessament d’activitat, la cotització per contingències per accident de treball i malaltia profesional corresponent al tram d’edat en què es trobe la persona sol·licitat, i en cap cas podrá ser igual o superior a 3.000,00 euros anuals.

Les persones interessades en estes ajudes poden obtindre tota la información en el CREAMA, a través de la xarxa d’Agències de Desenvolupament Local (ADL) de Benissa, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Pedreguer, Pego, Teulada-Moraira i Xàbia.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?