General

Comunicat del CIBE sobre el ple de la setmana passada

Logo del CIBE
Logo del CIBE

No podia acabar d’una altra forma el ple de la passada setmana en què el Partit Popular va culminar la pròrroga dels pressupostos de l’any passat amb la submissió a votació de l’ajust pressupostari previst per al present exercici. Aquest ple va ser una mostra més de la forma que té el PP de fer política al nostre municipi. Una forma de fer política basada en l’ús indiscriminat d’aquesta majoria de facto que sempre els atorga el suport incondicional del PSD i que es tradueix en una forma de fer política basada en la imposició i en la falta de consens. Aquest ajust finalment va ser aprovat amb els vots favorables de PP i PSD, l’abstenció del BLOC i el vot en contra de PSOE i CIBE.

Els pressupostos d’enguany –entesos com els pressupostos de l’any passat prorrogats- són uns pressupostos totalment desequilibrats. Lluny de ser ambiciosos –tal com va afirmar en el ple l’actual regidora d’Hisenda- es tracta d’uns pressupostos a la baixa, en els qual es redueixen de forma quasi uniforme (sobre un 20%) la pràctica totalitat de les subvencions atorgades en el municipi. Així mateix, el capítol destinat a personal, el qual en el nostre municipi sobrepassa àmpliament el 50%, torna a augmentar mentre les inversions es redueixen clarament. Com a exemple hem de recordar que en l’actual legislatura, el PP té deu càrrecs de confiança que representen per a les arques municipals un cost pròxim als 300.000 € anuals.

Al CIBE som conscients que el control del dèficit i l’objectiu de l’equilibri pressupostari són importants, però en un moment com l’actual, en què la iniciativa privada sembla pràcticament inexistent, els ajuntaments han de ser valents i impulsar el desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació en el municipi mitjançant la iniciativa pública i el foment de les inversions. No podem oblidar que les inversions, juntament amb uns serveis públics de qualitat, són el millor exemple de com els diners del contribuent reverteix novament en ell i en la seua qualitat de vida.

A continuació es va proposar una rebaixa en un 5% en l’import de les indemnitzacions que perceben els regidors per assistir a plens, comissions, etc. El vot del CIBE en aquest punt va ser favorable, ja que considerem que tots hem d’apretar-nos el cinturó en un moment difícil com aquest; no obstant això critiquem durament que aquesta reducció no s’aplicara també al sou dels càrrecs de confiança i al sou dels regidors amb dedicació exclusiva. A més, cal tindre en compte que aquesta mesura afectaria principalment els partits de l’oposició, ja que la major part de regidors del PP i PSD perceben directament un sou de l’ajuntament per la seua dedicació.

Però el més curiós de tota la nit –jutgen vostés mateixos- va ser que després d’aquest al·legat a favor de la necessitat de retallades, es va sotmetre a votació el pas de mitja jornada a jornada completa del regidor del PP de Modernització, Noves Tecnologies, Residents estrangers i Joventut, amb el consegüent augment del seu salari anual d’uns 17.000 € a més de 34.000 €. Aquesta mesura va ser lògicament rebutjada per tots els grups de l’oposició, els quals critiquem durament aquesta contradicció per part de l’executiu. No obstant això, i malgrat les nostres crítiques novament la majoria absoluta va obrar el miracle i va fer inútil qualsevol altra consideració.

En conclusió, i en opinió del CIBE, el ple de la setmana passada va ser una prova més de la forma que té l’actual executiu de fer política en el municipi. Una política d’imposició i de retallades que no és igual per a tots i en la qual els traços de les tisores no sempre són rectes, uniformes ni persegueixen el bé comú.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?