Editorial

Infobenissa aposta pel periodisme ciutadà i ofereix nous serveis

Periodisme CiutadàTots tenim alguna cosa que dir. I per això Infobenissa ofereix als benissers i a totes les organitzacions de la societat civil del poble (Associacions, Comissions de Festes, Clubs esportius, Partits Polítics, etc.) una nova via per fer arribar el seu missatge. Amb el nou redisseny, hem habilitat dins del menú “Serveis” l’opció “Periodisme Ciutadà“, opció amb la què mitjançant un xicotet formulari ens podeu fer arribar les noticies, incloent una fotografia i qualsevol altra informació d’interés. El nostre equip la revisarà i la publicarà en un breu termini de temps.

Servei de blogsPerò això no és tot, si voleu disposar d’un blog on anar escrivint de forma periòdica, també disposeu del servei. Les novetats apareixeran automàticament en una secció destacada de la portada juntament amb el logo del blog. No us perdeu aquesta oportunitat si voleu tindre una major interacció entre vosaltres, com a autor, i els lectors fent ús dels comentaris. Tan sols heu de dir-nos amb el formulari, les vostres dades de contacte i quina adreça vos agradaria tindre.

Per últim, també podeu obtindre un correu electrònic del tipus xxxxxxxx@correu.infobenissa.com. Aquest compte es gestionarà amb Gmail i comptareu amb més de 7 GB d’espai. Si voleu tindre un e-mail personalitzat contacteu amb nosaltres mitjançant el formulari corresponent.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?