Política

Eleccions 2007: Infobenissa pregunta als candidats: infraestructures, serveis i esports

Preguntes relacionades amb infraestructures, serveis i esports.

Les respostes tenen el següent codi de colors: blau per al PP, roig per al PSOE i verd per al CIBE-BLOC.

S’ha parlat molt del nou edifici de l’Ajuntament, però no s’ha concretat res. ¿Quina és la vostra opinió de com s’hauria de fer, on hauria d’estar i quan s’hauria de construir?

Juan Bautista Roselló: El lloc ideal per a la seua ubicació és el solar on estan situades les antigues Escoles Graduades. Per a la seua construcció realitzarem un concurs d’idees per a l’ordenació urbana d’esta zona i la seua posterior edificació.

Vicent Cabrera: Contesta a la següent pregunta

Jaume Ortolà: Contesta a la següent pregunta

Un poc relacionat amb això hi ha les Escoles Velles. ¿Què penseu fer amb l’edifici (si penseu conservar-lo) o en el solar (en cas que penseu que s’ha de tombar)?

Hem de sospesar la importància arquitéctonica d’este edifici, el seu estat i qualitat constructiva i la seua viabilitat per a l’ús que hauria de tindre i basant-se en tot això prendre una decisió.

El nou edifici de l’Ajuntament és necessari per a poder concentrar tots els departaments que estiguen interaccionats, i per tant permetre que el ciutadà puga tindre un millor accés a totes les àrees de la gestió municipal; administració general, intervenció, tresoreria, urbanisme, cultura (registre i gestió) i policia local.

S’ha comentat la possible ubicació en les antigues escoles de Pare Melchor. Aquest edifici està ben localitzat al nucli urbà per a aquesta funció, ja que a més ens permet la creació d’una zona d’aparcament tant per als usuaris com per al personal municipal.

Si bé comptem amb l’existència d’un edifici que encara que no està catalogat, a causa de l’edifici de què es tracta i el seu llegat històric necessitarà prèviament a la seua actuació un estudi del seu estat estructural, que ens permeta conèixer de quina manera podem procedir davant de qualsevol actuació, si es pot conservar part o la totalitat de l’edifici i que s’hi pot situar.

Les Escolles Velles són un edifici amb prou entitat històrica i sentimental per a merèixer ser conservades. Recordem que l’arquitecte de les Escoles Velles va ser el mateix que el de l’església parroquial. En un cas es tracta d’un edifici d’ús religiós i en l’altre d’una de les primeres escoles d’ensenyament públic a l’estat, quan això de l’ensenyament era una absoluta novetat, als anys 30. Quant al nou ajuntament, el nostre grup no ha inclòs cap proposta concreta en el programa, perquè creiem que abans s’ha d’estudiar bé l’apartat financer. Junt amb l’adquisició del garatge central, les Escoles Velles, adequadament restaurades i adaptades, podrien ser el lloc ideal per al nou ajuntament. En la mateixa zona s’haurien de crear també places d’aparcament.

És evident que existeixen zones oblidades del casc urbà. Enfront de la zona centre, adornada cada any quan vénen festes amb llums i plantes, amb una neteja relativament bona, ens trobem altres zones gairebé abandonades (la zona de la Capella, tota l’Alcúdia,…) on l’enllumenat públic és mínim i la neteja clarament insuficient. Què penseu fer davant d’aquesta desigualtat?

No estic per a res d’acord en què la Zona de la Capella o l’Alcudia estiguen abandonades. De fet, quan va entrar el PP a l’Ajuntament realitzarem les voreres en diferents trams de l’Av. l’Alcudia, hem asfaltat diferents carrers d’esta zona, els primers contenidors soterrats es van situar en esta Avinguda i hem remodelat recentment el Parc de la Capella. Continuarem millorant esta zona urbana que el que ha patit són les obres d’edificis en solars que quedaven vacants.

El Nucli urbà de Benissa, ha patit un procés de creixement bastant lent durant el període dels anys 70-90, si bé en l’actualitat les zones d’ampliació d’aquests anys estan exhaurint-se, la qual cosa comporta la dificultat que una zona estiga contínuament en obres i per tant amb brutícia, pols i sorolls.

És un aspecte a solucionar per a fomentar que el municipi cresca homogèniament, i encara que semble una utopia, que en un moment donat es puguen descentralitzar els serveis a altres àrees, com són les zones verdes i d’equipament de Santa Anna i Beniver, i amb això es perda la concepció d’unes zones privilegiades sobre d’altres.

Contesta a la següent pregunta

Hi ha molts carrers del poble molt mal asfaltats. Teniu previst algun asfaltar el poble de manera global o realitzar actuacions puntuals per solucionar els problemes?

Realitzarem moltes inversions en millora de carrers i entorns urbans, algunes d’elles ja en curs, com a Carrer Escoto, Carrer Sant Nicolas, Carrer Purissima, Barri Sant Nicolas etc.

Amb l’execució de la modificació de les canalitzacions d’aigües residuals que creuen Benissa, en la seua última fase es pot plantejar solucionar conjuntament la realització de l’aparcament municipal subterrani en la plaça Dolors Piera i revisar i condicionar tota la zona urbana des del C/ València fins el C/ Escoto pel que fa a tots els serveis urbans, il·luminació, voreres, pavimentació i telèfon, eliminant el cablejat aeri de tota la zona.

És adequat a més, realitzar un estudi de tota la il·luminació del poble, perquè totes aquelles àrees amb deficiències o no consolidades no tinguen cap deficiència d’il·luminació i amb això que es veja minvada la seguretat en hores nocturnes.

El que trobem a faltar és una adequada planificació i coordinació global de les necessitats del municipi. Això no hauria de tindre cap dificultat amb una gestió tècnica adequada. Hem vist una gestió feta a pedaços.

Existeix un greu problema amb l’aparcament al nostre poble. Tanc al nucli antic, com a les zones residencials, falten places d’aparcament. Què proposeu per a solucionar el problema?

Executar un aparcament subterrani en la Glorieta i facilitar convenis amb els propietaris de solars que no estan edificats per a poder-los ocupar com a zones de parquing.

Les zones d’aparcament del nucli antic amb dos aparcaments centralitzats en el solar de les Escoles del Pare Melchor i el la plaça Dolors Piera, estarien solucionats, ja que podríem disposar d’unes 380 places conjuntament.

Quant a les zones residencials dels voltants, hi ha distribuïdes zones d’equipament en els nous desenvolupaments que permetran situar aparcaments d’unes determinades dimensions.

S’ha contestat en preguntes anteriors

Molt s’ha parlat últimament de l’entrada a l’autopista a Calp, amb diverses propostes que afectarien en gran mesura al terme de Benissa. Creieu que l’Ajuntament de Benissa ha de fer alguna actuació al respecte?

La nostra postura és molt clara defenem que el millor i més sostenible és millorar la seguretat vial de l’actual Ctra. Nacional 332 des de Benissa fins a Calp.

L’Ajuntament de Benissa ha de mantindre’s en la postura que no és necessària cap de les propostes plantejades pel Ministeri de Foment, ja que una vegada realitzada la Variant de la carretera 332 al seu pas per Benissa que s’iniciarà durant el mes d’octubre o novembre, no serà necessari plantejar una eixida directa de l’autopista per al poble de Calp, i per tant es podrà evitar tota l’afecció al medi natural de Benissa ja que s’augmentarà amb això l’accessibilitat al poble de Calp des de l’autopista.

Pensem que amb la circumval·lació de Benissa i amb la millora de la carretera de Benissa a Calp, que és un autèntic punt negre de trànsit, l’entrada de l’autopista a Calp és innecessària.

Finalment pareix que la variant a la carretera N-332 serà una realitat. ¿Quina opinió teniu respecte a com s’ha gestionat el tema, tant a nivell de govern estatal com municipal?

Molt estranyament els únics que no han estat a l’altura de les circunstancies, creant malestar i confusió, i especialment aprofitant-se de la sempre raonable i justificada oposició dels propietaris afectats és l’oposició i especialment el PSOE, cosa contradictòria tenint en compte que és el Ministeri de Foment qui té la competència per a dissenyar i executar este projecte tan important per a Benissa, i per al que el Partit Popular només té una solució: que s’execute com més prompte millor i que els propietaris afectats reben les màximes compensacions possibles.

La gestió municipal sobre aquest tema no ha sigut l’adequada ja que no hi ha hagut interés a supervisar el projecte per part de l’equip de govern, ni d’informar ni comentar-lo amb la resta de la corporació. Han sigut el mateixos propietaris qui han hagut d’organitzar-se perquè es plantejaren algunes modificacions al projecte, i amb moltes dificultats per la desinformació respecte a aquest tema.

Hi ha hagut una total falta de lideratge des del govern municipal en la defensa dels interessos dels veïns del poble. A part, hi ha algunes qüestions en relació a les rotondes d’entrada al poble que sembla que no ha sigut del tot ben resoltes. Aquesta falta de lideratge l’acabem de tornar a veure amb el projecte de gasoducte que travessarà el nostre terme.

En els darrers mesos, la Guàrdia Civil ha canviat la casa quarter on estava fins ara per unes instal·lacions provisionals al carrer Bilbao. ¿Creieu que aquest cos de seguritat s’ha de quedar al nostre poble? ¿Quines condicions s’haurien de complir per a que es quedaren? ¿De quina manera es finançarien les noves infraestructures?

El PP està convençut que és absolutament interessant i necessari que la Guàrdia Civil continue a Benissa. I exigirem al Ministeri de l’Interior que es comprometa ha dotar els efectius necesiaris per al nou Quarter que es va a construir, i del que exigirem que es financen les obres per l’Administració competent que és el Ministeri d’Interior. En tot cas, l’Ajuntament farà el que siga necessari perquè la Guàrdia Civil romanga en el nostre poble.

La Guàrdia Civil està situada en unes noves dependències a l’espera de la realització d’un projecte per part del poble de Benissa pagat en part pel govern central. El manteniment d’aquest cos de seguretat a Benissa no pot comportar un desembors econòmic que evite que es deixen de realitzar altres gestions de manteniment necessàries per al poble. Anem a buscar noves possibilitats de finançament en aquest assumpte.

És important que la Guàrdia Civil es quede al poble. La responsabilitat del finançament de la caserna de la Guàrdia Civil és del Ministeri. La responsabilitat de l’ajuntament de Benissa és finançar adequadament i dotar de recursos materials i personals la policia municipal.

ESPORTS

Després de la construcció del nou institut, el poliesportiu municipal va “desaparèixer”. Per això, es va construir una nova pista de futbol sala al costat del col·legi Manuel Bru. El mateix va passar amb el camp de futbol 7 i la piscina coberta. No obstant, una sola pista de futbol sala per a tot el poble no és suficient (la que tenia el Manuel Bru no està en condicions per a jugar). Tampoc no existeix cap pista de bàsquet, ni cap lloc on la gent puga jugar a Volei, per exemple, sense haver de pagar per utilitzar el Palau. Teniu programada alguna actuació en la zona esportiva?

El nostre Programa contempla l’execució de tres pistes poliesportives en la Zona del Pla, a més d’un nou camp de futbol amb pista i instal·lacions d’atletisme.

La situació actual de tota la zona esportiva és bastant millorable. Hi ha alguns esports que necessiten noves instal·lacions, camps de bàsquet, voleibol, tennis, pàdel, pistes d’atletisme i futbol sala, pel que cal impulsar la zona esportiva del Pla. També cal millorar altres instal·lacions esportives, com són les situades en l’antic institut i ambdues escoles públiques, preveient els problemes de seguretat que pogueren produir-se amb això.

En el nostre programa expliquem que “treballarem per definir, en col·laboració amb les associacions esportives, el nou Campus Esportiu en la zona del Pla”. És a dir, que volem una planificació clara i a llarg termini, no un pedaç darrere d’un altre.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?