Política

Eleccions 2007: Infobenissa pregunta als candidats: cultura, festes i política

Preguntes als candidats relacionades amb la cultura, les festes i la política local.

Les respostes segueixen el següent codi de colors: blau per al PP, roig per al PSOE i verd per al CIBE-BLOC.

CULTURA

Fa més de 25 anys que les diferents corporacions municipals prometen un auditori per a poder fer els concerts la Banda i la Coral, així com rebre diferents actuacions musicals. ¿Quina és la planificació que teniu al respecte?

El nostre Programa contempla la construcció d’un Auditori per a música i teatre.

Si l’estudi estructural i arquitectònic de les antigues escoles Pare Melchor ho permet, un bon punt d’ubicació de l’auditori per a poder fer concerts de la banda i la coral i altres actuacions musicals podria ser aquesta. No hi ha en l’actualitat un lloc adequat acústicament per a aquest ús i per l’ús que se li va donar per part de la banda municipal a aquestes dependències, es pot plantejar situar-lo en aquest lloc.

Aquesta necessitat és evident. Això no obstant, nosaltres no ens comprometem a fer un auditori en el nostre programa perquè no sabem si hi ha els recursos financers necessaris. Lamentem que l’ajuntament haja augmentat les instal·lacions públiques de què disposa, com ara el Taller d’Ivars, sense una definició clara d’objectius.

Junt amb l’auditori, també està pendent la Segona Fase de l’Escola de música. ¿Què en podeu dir?

També està en el nostre Programa i si vam fer realitat la Primera Fase esta Segona és inclús més factible ja que tenim el Projecte i el cost és menor.

La segona fase de l’escola de música, tal com estava plantejada al principi comporta la consolidació de l’antic edifici d’aules del convent franciscà, pel que s’ha d’estudiar en l’actualitat l’estructura que es necessita i la seua ubicació.

Aquesta ampliació cal executar-la, no es pot endarrerir més.

La Biblioteca Pública està col·lapsada. No hi ha prou lloc per als llibres de què disposa. A més, hi ha internet sense fils, però no hi ha endolls per connectar els portàtils. ¿Teniu prevista alguna actuació en aquest sentit?

Amb la posada en funcionament de la Sala d’Exposicions del Taller d’Ivars, podem disposar de més espai en el Centre Cultural i per això ampliarem la Biblioteca Municipal Bernat Capó, amb diferents dependències i una d’elles serà una sala de ordenadors amb conexió a internet.

-La Biblioteca pública necessita una ampliació i millora, i fins i tot traslladar-la en part a altres dependències, potser amb vinculació amb la Seu Universitària, ampliant-la amb llibres publicats per la Universitat d’Alacant, si tenim en compte el gran nombre d’estudiants de Benissa que estudien allí.

Cal ampliar la biblioteca i fomentar la lectura. L’espai de la biblioteca es podria ampliar en la mateixa planta on ara es troba, o traslladar-la a les cases del carrer de la Puríssima de propietat municipal.

A les passades eleccions, 3 dels 4 partits proposaven la creació d’una regidoria de Normalització Lingüística. Finalment la regidoria creada (Política Lingüística) només ha editat un CD-ROM amb el traductor automàtic SALT. ¿Penseu que s’hauria de potenciar aquesta regidoria, o que per contra no és necessari?

Continuarem amb esta regidoria a la què cal dotar de mitjans i personal perquè puga desenvolupar diferents activitats, que en esta legislatura no s’han pogut realitzar. Eixa és la veritat.

La Regidoria de Normalització lingüística hauria d’integrar-se en la regidoria de Cultura, donant-li un apartat important en el programa anual.

Nosaltres ens comprometem a crear una Oficina d’ús i promoció del valencià, que es coordinarà amb les altres oficines ja creades en els ajuntaments de la comarca i de tot el país.

FESTES

Penseu que les festes que se celebren a Benissa es fan correctament? O teniu noves idees per algun dels actes festius, com per exemple actuacions de cara a revitalitzar la Fira i Porrat?

La festa és tradició i innovació per això sempre és interessant introduir aspectes nous. En relació a la Fira i Porrat, sí que seria interessant realitzar canvis profunds en quant a la seua duració, programació i els espais en què s’ubica.

Contesta en la pregunta següent

Contesta en la pregunta següent

Molta gent pensa que les festes patronals estan molt descontrolades, i que seria necessari un major control per part de l’ajuntament. Sou partidaris de controlar més les festes des de l’Ajuntament?

La participació social en l’organització de la Festes és un element que les enriquix. Unicamente es fa necessari establir algunes normes en relació a aspectes fonamentals de la Festa perquè no perden la seua identitat i que l’Ajuntament col·labore i assistisca a les Comissions no sols econòmicament, sinó també a nivell tècnic i informatiu.

Pel que fa a les festes patronals i de moros i cristians, en tant s’organitzen per part de les comissions, han de seguir sent responsabilitat d’elles perquè com major siga la participació de la societat civil en qualsevol esdeveniment, major maduresa política tindrem a Benissa i menor control polític. Les festes són cultura i la cultura ha de generar espontaneïtat i pluralitat. Quant a l’actual Fira de Sant Antoni, hauria d’esdevindre un model com el de Cocentaina. Compactar-la en dos caps de setmana i ampliar les seues activitats i la seua ubicació. El seu actual format està perdent atractiu.

Al contrari. Les festes haurien de ser més independents de l’ajuntament, i per això més responsables del seu finançament i en l’ús dels seus recursos. No ens agrada que des de l’ajuntament es pretenga controlar tota la vida social, econòmica, cultural, associativa o festiva del poble.

Seria positiu que és creara alguna mena d’organisme permanent que transmetera l’experiència de l’organització de les festes d’un any a un altre.

POLÍTICA

¿Quina opinió teniu respecte de les dedicacions exclusives? ¿Quins sous creieu adequats per als regidors i per al batle en cas que es troben en aquesta situació?

És molt important la implicació i dedicació total dels responsables polítics en l’Ajuntament, inclús de l’oposició, perquè som els directors de totes les actuacions que es realitzen a Benissa, i estem al front d’una Institució que administra i gestiona el nostre municipi. El meu criteri és que un Alcalde ha de guanyar un euro més que el funcionari que més cobra de l’Ajuntament. Per cert en l’actualitat cobra menys.

Tal com les ha utilitzant el PP a Benissa, produeixen malestar perquè degraden la classe política però si es fa un ús correcte d’elles, afavoreixen l’impuls polític que tot govern necessita per a impulsar el seu programa electoral.

En una ciutat de les dimensions de Benissa cal que l’alcalde i alguns regidors tinguen una dedicació plena al poble. Pensem que els sous s’han d’ajustar a les recomanacions de la Federació de Municipis.

¿Quin punt positiu destacaríeu de la passada legislatura?

Sense nigun dubte, l’execució de l’edifici més important en aquest moment del municipi per la seua dedicació, instal·lacions, disseny, dimensions, cost econòmic, etc: el nou Institut d’Educació Secundària “Josep Iborra”.

L’aspecte positiu ha sigut comprovar que malgrat tindre el PP majoria absoluta en l’anterior legislatura, en els debats polítics, si l’oposició es realitza amb decisió i sentit comú, aquesta majoria absoluta pot acabar dissolent-se davant dels ciutadans.

La reacció ciutadana davant les propostes de macrourbanitzacions, adornades de camps de golf.

¿I negatiu?

No haver evitat el problema del Cementeri de Bellita. Encara que després es van poder recuperar totes les restes, que s’han traslladat a l’Ossari del Cementeri de Canor i en l’actualitat s’ha preparat la zona amb un nou parc i jardí.

Anomenem el que més ens ha cridat l’atenció. Quan no es té una idea global del que es pretén fer , uns objectius concrets i un grup polític preparat i que opine col·lectivament, s’acaba improvisant, actuant i contradient-se contínuament. El resultat és una sensació de debilitat política contínua com ha demostrat el PP. Quant als aspectes negatius concrets, són tan innombrables i coneguts que no cal la seua enumeració.

El cas del cementeri i la posada en marxa de PAIs sense aturador.

En cas que cap partit guanye per majoria absoluta, els pactes post-electorals esdevenen necessaris. ¿Teniu alguna preferència per a arribar a acords de govern amb algun dels altres partits que es presenten a les eleccions? I per altra banda, ¿hi ha algun partit que quede totalment descartat a l’hora de possibles negociacions?

El Partit Popular considera que democràticament ha de governar el Partit més votat, encara que no obtinga majoria absoluta. I el partit que governe siga amb majoria aboluta o no, l’ideal és que ho faça en consens i inclús oferisca delegacions a la resta de Grups. Així ho ha fet el Partit Popular en les dos últimes legislatures, encara que en esta última, tant el Grup Socialista com el Grup CIBE-BLOC van rebutjar les delegacions que els vam proposar.

Des del PSOE aspirem a governar amb una majoria suficient la pròxima legislatura. Per això hem renovat el partit, hem confeccionat una candidatura a l’altura del que pensem que necessita Benissa i hem confeccionat un programa que atenga a qüestions concretes que són necessàries i urgents i també a projectes reals.

Nosaltres aspirem a guanyar les eleccions. Els pactes els farem en funció de la possibilitat de tirar avant el nostre projecte polític. Ara mateix no hi ha res decidit. Durant la passada legislatura, el PP amb la seua absoluta falta de diàleg i de transparència s’ha autoexclòs de la col·laboració amb la resta de partits.

————–

Gràcies als tres per participar en aquesta entrevista.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?